¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKOMPLISERT BRANN: Jeppes kro i Oslo brant i mer enn tre dager. Gamle, renoverte bygg med mange hulrom mellom nytt og gammelt, gir branner gode vilkår og gjør slokkingen vanskelig. På KANTEN: Akershus festning er et praktisk sted å trene på å sikre båre mens den fires utfor vegger eller stup. REDNING TIL HAVS: RITS (redningsinnsats til sjøs) ble etablert etter brannen på passasjerskipet Scandinavian Star, der 158 mennesker omkom. I sju byer langs norskekysten har brannkorpsene fått utvidet ansvar for å redde liv og slokke branner på skip til havs. Her er det øvelse på DFDS som trafikkerer mellom Oslo og Danmark. KOLLEGAREDNING: Det som kan gå galt, går før eller siden galt. Jevnlig trening på aksjoner som går galt, gjør at brann- og redningsetatene i Norge har minimalt med uhell. Fagbladet 9/2013 > 49 fbaargang2013 fbseksjonKIR