¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇMIDTØSTEN LO feirer 1. mai Det er lenge siden 1. maifeiringen, men jeg gremmes fortsatt over en av LOs paroler i flere tog: Boikott Israelª. Med denne parolen har man skjemt ut LO og svært mange av dets medlemmer. Hva er det man driver med  uten å tenke seg om? Her proklamerer man boikott av det eneste demokratiet i området. Israel har verdens høyeste antall av vitenskapsmenn og ingeniører pr. innbygger og dessuten 23 prosent av alle nobelprisvinnerne. De er ledende innenfor elektronikk. De er også ledende i jordbruk og drivhusproduksjon m.v. Landet er omgitt av nasjoner der menneskerettigheter og kvinners rettigheter brytes i stor skala. Man tok også grundig feil hva angår Den arabiske vårenª. Visste man ikke at bak alt dette lå det muslimske brorskapetª som ikke er noen eksponent for demokratiske rettigheter? Så langt jeg kjenner til, var det ingen plakater som proklamerte boikott av Saudi-Arabia, NordKorea, Iran, Egypt, Libya, Kina og Cuba  der heller ikke grunnleggende menneskerettigheter blir respektert. Og så har vi Tyrkia. Har man ikke sett hva som har foregått her de siste årene? Fra å være et gryende demokrati, er man nå tilbake til en situasjon der det går mot islamisering av landet. Hvorfor tar ikke LO/Fagforbundet initiativ til å fraråde folk å reise på ferie til dette landet? Det synes som om det er folk fra venstresida som dominerer LO-systemet. Dette har jeg selv opplevd gjennom mange år som tillitsvalgt. Folk med avvikende syn i forhold til venstresidas ideologi blir ikke valgt inn i ledende verv, og blir heller ikke valgt til å dra på landsdekkende konferanser m.v. Venstresida har som oftest satset på feil hest. Sovjetunionen som var selve utstillingsvinduet for venstresida, sammen med Øst- Tyskland, ligger nå på historiens skraphaug. Også Pol Pot-regimet og Mao-Kina er havnet på samme skraphaug. Det er vanskelig å spå om framtida. Men jeg er sikker på at venstresidens Israel-politikk også vil havne på denne skraphaugen. Israel vil bli en stor og mektig nasjon som verdens nasjoner vil se opp til. Så har jeg et forslag til neste års paroler: Boikott Russland for deres okkupasjon av det finske Karelenª. Avslutningsvis håper jeg at ¸ˇMIDTØSTEN Israel og Fagbladets redaktør Det er forstemmende å lese redaktørens manglende kunnskap om Midtøsten og hvem som eier hva i akkurat denne saken, og hennes, ja, hele ledelsen i Fagforbundets syn i denne konflikten. De har en gang for alle tatt palestinerarabernes side og er ikke interessert i å balansere sitt syn etter de faktiske forhold. Fakta er at de som påberoper seg å være et palestinsk folk er vanlige arabere, og de har aldri hatt noen muslimsk stat. De levde i 19 år under jordansk okkupasjon da Jordan okkuperte Judea og Samaria, samt Øst-Jerusalem i 1948. Da araberstatene igjen overfalt Israel i 1967, klarte Israel å gjenerobre disse områdene som har vært jødisk kjerneområde i over 3000 år. Dessuten tar du feil når du sier at Jerusalem er en hellig by for muslimene, deres hellige byer er Mekka og Medina. At de nå påberoper seg eiendomsrett over alle Bibelens steder i Israel, er bare et spill fordi de har oppdaget at verden lar seg manipulere og biter på alle løgner og framstillinger som framsettes. Israel har all rett til å bygge og bo hvor de vil og når de vil i hele landet. Israel er ingen okkupant i sitt eget hjemland. Du sier de bryter FN-resolu- HELLIG BY: Jerusalem med gamlebyen, tempelområdet og Al-Aqsamoskeen med den forgylte kuppelen. ¸ˇsjoner og bygger murer. Jeg ber deg om å vise til en konkret resolusjon som de har brutt. Dessverre så sitter det et stort flertall av arabiske representanter i FNs organer, og med sitt hat til det jødiske folk får de lov å bestemme mange av disse. Muren måtte bygges for å hindre de arabiske terrorangrepene som kostet mange jødiske liv. Terroren mot Israel fortsetter fra Gaza med daglige rakettangrep. Israels barn vokser opp med daglige trusler og rakettangrep fra Fagforbundets vennerª. Når det gjelder fredsforhandlingeneª, vet vi at det er et spill for galleriet, da pales- tinske myndigheter ikke er interessert i fred med jødene, men de vil, akkurat som Hitler, ha dem utslettet. At dere så helhjertet støtter Hamas og Fatah og deres terror mot Israel, er ren antisemittism. Palestinas kamp er for en jøderein stat. Er ikke Fagforbundet mot rasisme da, eller gjelder det ikke jøder? Hvis du ikke vil bli kalt antisemittist, bør du tenke over hvordan forbundets holdning ser ut fra utsiden! Hvis disse palestineraraberne var fredselskende ønsker jeg dem alt godt, men de må vise at de vil fred. Jorun Paulsen 54 > Fagbladet 9/2013 Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonKIR