¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMedlem nr. 2000 Fagforbundet Skedsmo har jobbet aktivt med verving i alle år. Ved utgangen av 2012 hadde vi 1965 medlemmer, og 10. juni i år ble Lene Søilen medlem nr. 2000. Tekst: Iren Bekkevold Berg ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStor stas i Vardø Fagforbundet Vardø Pensjonistlag hadde merkeutdeling for 25- og 40-årsjubilantene på årsmøtet som ble holdt på Vardø hotell. 40-årsjubilanter: Kirsti Benonissen, Knut Fjelde, Inger Holmgren, Hilja Hågensen og Anna Akselsen. Bjørnar Lorenzen og Edith Jakobsen var ikke til stede. 25-årsjubilianter: Molla Kristiansen, Anne L. Bjørklund, Agnes Martinussen, Irene H. Hansen, Line E. Andreassen, Marja L. Johansen, Arnstein Andersen, Sixsten Holmgren, Per R. Skottestad og Lillegunn Vith. Ingunn Franzen, Jørgunn Kristiansen, Lillian M. Mortensen, Ragnar Rasmussen, Ann H. Øyen, Gunn Lystad og Rolf Bakken var ikke til stede. Tekst: Fred Fredriksen Lang og tro tjeneste Fagforbundet Kvalsund avd. 446 delte ut LOs 40-årsnål til Leena Pedersen på jubileumstilstelningen for pensjonistene i juni. Hun har bakgrunn som tillitsvalgt i Norsk Kommuneforbund og nå de siste ti årene i Fagforbundet. På tilstelningen ble det også informert om pensjonistrettigheter i Fagforbundet, høstens aktiviteter, og det ble fortalt lokale historier fra en svunnen tid. På menyen sto laks i forskjellige varianter. Tekst: Jorunn H. Mikkelsen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFestivitas i Gausdal Det var rundt 80 personer til stede da Fagforbundet Gausdal inviterte til middag og festlig samvær for å hedre 25- og 40-årsjubilantene i mai. Vi hadde besøk av nestleder i Fagforbundet Oppland som delte ut merkene sammen med leder i Fagforbundet Gausdal. Tilbakemeldingen var kjempepositiv. Tekst: Anne Dina Bjerke ¸ˇ¸ˇ58 > Fagbladet 9/2013 Merkefest i Stavanger Fagforbundet Stavanger 019 hedret trofaste medlemmer med utdeling av Fagforbundets 25-årsnåler og LOs 40-årsmerke. Det var invitert 132 medlemmer, men dessverre kunne ikke alle være til stede ved utdelingen. Tekst: Grethe K. Håvarstein ¸ˇ¸ˇFoto: Jorunn Fjeldstad Fra venstre leder og hovedtillitsvalgt Iren B. Berg, medlem nr. 2000 Lene Søilen og varaplasstillitsvalgt Inger Gundersen fbaargang2013 fbseksjonKIR