¸ˇTUNG BESKJED: Yalda Bahadori (11) og familien må starte på nytt i rettssystemet for å få bli i Norge. De får god hjelp fra ildsjelene i støttegruppa. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Vi regner med at familien må vente i to til tre uker på en ny midlertidig forføyning (midlertidig lovlig opphold), sier støttegruppas talsperson, Ronja Trolie.  I mellomtida kan staten deportere familien. Det er selvsagt noe vi alle frykter, sier Trolie. Etter beskjeden fra Høyesterett visste ikke støttegruppa når familien ville gå til ny sak mot staten. De forberedte seg på en ny runde med innsamling av penger.  Vi skal vinne Så kom beskjeden om at regjeringsadvokaten har valgt å betale ut 177.000 kroner som Yalda og familien ble tilkjent i forrige runde i tingretten. Trolie vet ennå ikke når saken kommer opp i tingretten på nytt.  Vi har innsett at en ny runde i rettssystemet er den eneste veien å gå. Vi er veldig klar på at vi skal vinne dette, fastslår talskvinnen for støttegruppa. Fagforbundets leder i Troms, Britt ås, er en av ildsjelene i støttegruppa. Hun hadde håpet at asylbarnas sak skulle bli løst før valgkampen.  Disse menneskene har fått satt livene sine på vent. Det er ille, fastslår hun.  Umulig å føre sak Familiens advokat Arild Humlen har hele tida hevdet at de nye helseopplysningene som ligger til grunn for at UNE vurderte saken på nytt, ikke er relevante for saken. UNEs advokat, Jørgen Vangsnes hos regjeringsadvokaten, viser til at de nye opplysningene ble frambrakt av familiens advokat i tingretten i fjor.  Høyesterett har slått fast at det var helt riktig at UNE foretok en ny vurdering av saken, sier Vangsnes. Disse menneskene har fått satt livene sine på vent. Det er ille. Britt ås, leder i Fagforbundet Troms En slik ny vurdering er helt i tråd med den plikt til fornyet vurdering som utlendingsmyndighetene har når det påberopes nye forhold,ª skriver Høyesterett i kjennelsen. Slipper unna Arild Humlen er sterkt kritisk til at Utlendingsnemnda kan fatte nye vedtak for å slippe unna et nederlag i rettssystemet.  Det er en ytterst beklagelig situasjon, som i verste fall kan gjøre det umulig for utlendinger å føre saker mot staten. Hver gang UNE taper en sak, kan de si at det har kommet fram nye opplysninger, og saken må starte forfra igjen, hevder Humlen. ¸ˇFagbladet 9/2013 > 63 fbaargang2013 fbseksjonKIR