¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 9 2013 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇTema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på datatoppen SIDE 32 Magisk alderdom ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSIDE 16 ¸ˇForsidefoto: Werner Juvik > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2013 fbseksjonKON