¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Frustrasjonen rundt rapporterings- og dokumentasjonsmengden i sykehusene er stor. Det kan gi helsesekretærene flere oppgaver. 8 TEMA: Lese- og skrivevansker 14 Etter stortingsvalget 16 Magisk alderdom 20 PORTRETTET: Siri Jensen 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Et fag, et mangfold, en livsstil 46 Heftig på sigøynernes Woodstockª 58 Yalda-saken tilbake til start FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Start med et yrke! 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52 Gjesteskribent: Mohammed Omer 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Kick av kompost 64 EN AV OSS: Sørger for at lønna kommer 20 Kvinnejubileum I disse dager er det tjue år siden Siri Jensen samlet kvinner fra kvinne- og fagbevegelse til den første Kvinner på tverskonferansen. Fortsatt er det mange saker hun vil slåss for. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrenger flere helsesekretærer 30 Vennesla prioriterer å hjelpe unge som er arbeidsløse og uten skoleplass. Camilla Osmundsen, Eirin Sørensen og Cecilie Limm Pedersen er tre av de fem ungdomsveilederne på Nav-kontoret. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPrioriterer unge hjelpetrengende 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFra han var fire år fikk Kristian Tangen behandling for alvorlig dysleksi. Likevel ble hver eneste skoledag en utfordring. Tangen mener økt konkurranse og karakterer i barneskolen vil forverre problemene. Tidlig innsats er nødvendig ¸ˇ¸ˇTEMA ¸ˇ¸ˇ¸ˇ32 Et samarbeid mellom tolv små og en stor kommune på Nordvestlandet har brakt disse opp blant de aller beste i det offentlige datanorge. ¸ˇ¸ˇ¸ˇBest på kommunedata ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇArtister med erfaring Mange pensjonister har masse fagkunnskap og energi. I Porsgrunn tar de den i bruk. 16 ¸ˇ36 En ny rapport viser at ungdom som tar yrkesfaglig opplæring på videregående, har gode muligheter på arbeidsmarkedet, skriver fokusforfatter Kristine Hansen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFår jobb etter endt utdanning ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 9/2013 Foto: Werner Juvik ISSN 0809-9286 Foto: Ole Morten Melgård Foto: Saara Ojanen Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonKON