¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUØNSKET: Leder Mari Sanden i Fagforbundet er uønsket i styret for hovedstadens pensjonsselskap. Det er også den andre representanten for forsikringstakerne. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLempes ut fra pensjonsselskap HVA ? MENER DU Hvordan tror du den nye regjeringen vil behandle asylbarna? Bjørn Willumsen, leder Fagforbundet Tromsø  Det kommer an på hvor stor innflytelse Frp får, eller om det blir KrF og Venstre som får gjennomslag. La oss håpe at anstendigheten kan rå. Marie Kronen Tveranger, leder Fagforbundet Flora:  Hvis situasjonen for asylbarna blir verre enn det som allerede er tilfelle, blir det pinlig å være norsk. Jeg håper asylbarna får amnesti. Ørjan Myrmel, seksjonsleder i Fagforbundet Hordaland  Det handler om en helhet. Hvis Frp får mest å si, vil de stramme inn. Da har ingen jeg tro på at det blir bedre for asylbarna. Høyrebyrådet i Oslo ønsker å slå sammen Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS. Samtidig vil det kaste ut to styremedlemmer som representerer de ansatte i Oslo kommune. ¸ˇVi er sterkt uenige i at dette løses ved at de pensjonsberettigede kastes ut av styret,ª skriver LO, Unio, Akademikerne og YS i et brev til Finanstilsynet. Byrådet begrunner ekskluderingen med økt profesjonalisering av styretª, altså behovet for en annen type kompetanse.  Vi burde vært Høyre-politikere, for da hadde vi vel hatt kompetanse, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, lettere ironisk. Hun og nestleder Roger Dehlin er de to som blir lempet ut av styret til det nye forsikringsselskapet. Mari Sanden tror byrådet misliker at fagbevegelsen har innsyn og innflytelse over pensjonspengene. Da bystyret reduserte størrelsen på tjenestepensjonen fra 70 til 67,3 prosent for et par år siden, ble det bråk. Sanden tror byrådet nå ønsker å kutte enda mer i pensjonen. Hun mistenker også at de vil fjerne hele systemet med ytelsesbasert pensjon, altså at størrelsen på pensjonen er avgjort på forhånd. Finansbyråd Kristin Vinje i Oslo peker på at det stilles strengere krav til finansforvaltning framover fra myndighetene.  Vi ser ikke dette som en maktkamp i det hele tatt, men et spørsmål om å besette styret med personer som har rett kompetanse og kan forvalte pengene i forsikringsselskapet på en best mulig måte, sier hun. Denne forklaringen tror ikke Mari Sanden på.  Forslaget om å kaste representantene for de ansatte og forsikrede i Oslo kommune kommer ikke fra Oslo pensjonsforsikring AS, mener hun. Styret i Oslo pensjonsforsikring har oppsummert i flere årsberetninger at sammensetningen av styret er en styrke for selskapetª. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇcolourbox.com Kan jobbe uten å miste pensjon Pensjonister som får pensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning, kan jobbe inntil 168 timer i kvartalet uten at pensjonsutbetalingene reduseres. Partene i kommunesektoren har sammen med KLP funnet en midlertidig løsning fram til jul som gjør at rundt 5000 pensjonister som fortsatt jobber, ikke taper pensjon.  Og partene jobber for å få en varig løsning. Fagbladet 9/2013 > 7 Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonKON