¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPlan for kulturnæringene Før sommeren la regjeringen fram handlingsplanen Fra grunder til kulturbedrift. Den påpeker at kulturnæringene har mange av egenskapene som trengs for at norsk næringsliv skal lykkes med å være innovativt og omstille seg. Planen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Planen inneholder 33 tiltak; alt fra å etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene til økonomisk støtte til samarbeid mellom kultur og reiseliv. Satsingen innebærer støtte til kompetanseutvikling, mentortjeneste for kulturgrundere og til å styrke nettverk og samlokalisering av kulturaktører. ¸ˇ¸ˇ¸ˇMange er engasjerte, har bred fagkunnskap og er interessert i kultur. Vi ønsker å ta i bruk all denne energien, både som deltakere og publikum. Vi tar i bruk eldre som mentorer som hjelper nyetablerte kulturbedrifter til å overleve i markedet, sier rådgiver Gunnar Thuve i kulturetaten i Porsgrunn. Lager nye nettverk Thuve peker på at alle er enige om at forebygging av ensomhet og passivitet er sunt, og at kulturbedrifter tilfører samfunnet sunn energi. Regjeringens plan Fra Grunder til kulturbedrift legger vekt på at kulturnæringene har egenskaper som også er viktige for at norsk næringsliv skal lykkes.  Problemet er økonomien; dessverre er skottene mellom kultur, næring og helsebudsjett tjukke. Det fins masse ressurser blant folk, men det må organiseres. Vi ønsker å bygge nye spennende nettverk mellom frivillige og kulturmarkedet, og på tvers av alder, sier Thuve. Latter i måneskinn Tilbake i øvingslokalet er Jose Maria Lopez i gang med instruksjonen: Løft blikket med stum lengsel mot månen. Hold et litt tåpelig smil. På magisk vis skinner månen sitt hvite lys i kjellerlokalet. Helt til Marits maske sprekker i en lykkelig latter.  Det eneste som er forbudt, er å si nei til å prøve. Vibeke pleier å si: Bare prøv; hvis det blir feil, så er det min skyld. Og da gjør det jo ikke noe om jeg driter meg ut, skogrer Marit. ¸ˇFRA BÆREMEIS TIL SPASERSTOKK " Den kulturelle skolesekken er en landsdekkende ordning for å bringe kultur ut i skolene. " Den kulturelle bæremeisen bringer kulturopplevelser til barnehager " Den kulturelle spaserstokken skal sørge for kulturformidling til eldre på arenaer der de befinner seg og øke samarbeidet mellom kultursektoren og omsorgssektoren. " Den kulturelle nistepakka er kulturformidling i arbeidslivet, f.eks. kulturinnslag i lunsjpauser på arbeidsplassene. Som ung var jeg livredd for å dumme meg ut. Nå er jeg blitt så gammel at jeg ikke bryr meg.ª Sirkusdirektør Knut Andreassen (82), tidligere overingeniør i Hydro Fagbladet 9/2013 > 19 fbaargang2013 fbseksjonKON