¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 10 2013 > For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre ¸ˇ¸ˇ¸ˇ" Heiltid til alle som vil SIDE 32 " Tema: Anbudskarusellen SIDE 8 ¸ˇForsidefoto: Erik M. Sundt > SEKSJON HELSE OG SOSIAL fbaargang2013 fbseksjonHEL