¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial Innhold ¸ˇ¸ˇ30 34 ansatte i Bærum strever for å få autorisasjon som sykepleier i Norge. Både ansatte, kommunen og Fagforbundet håper de vil nå målet. 20 Endelig bra nok  Jeg har savnet Norge, familien min, naturen og friskt vann, sier Emmy-vinner Deeyah Khan, som planlegger flere prosjekter i Norge  hjemlandet hun måtte flykte fra som 17-åring. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAutorisasjon i sikte 36 Sykehjemsetaten i Oslo ønsket å bedre norskkompetansen blant de ansatte. For noen av dem har språkopplæringen blitt et springbrett til videre utdanning. 8 TEMA: Tvinges til konkurranse 14 Tatjana gleder seg til sitt første landsmøte 18 Kvinner viser vei i Angola 20 PORTRETTET: Deeyah Khan 27 42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Barnearbeid 50 Fagforening hentet badene tilbake 62 Veteran Hammervold FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 42 Seksjonslederen 54 Debatt 58 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Festival-Johnny 68 EN AV OSS: I sansehagen 32 Dei fekk bukt med ufrivillig deltid på ei sjukeheimsavdeling i Rana kommune. No er dei fleire på jobb, og då taklar dei noko fråvere utan å leige inn vikar. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHeiltid og færre vikarar TEMA 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKonkurransekarusellen Hovedtillitsvalgt Jonny Christensen er fornøyd med at Os kommune har vunnet tilbake driften av en sykehjemsavdeling. I Oslo har ikke kommunen vunnet et anbud på fem år. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGod kommunikasjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇ62 Bjørg Hammervold (71) har jobbet i Kristiansund kommune siden hun var 20.  Seniorordningen med en fridag i uka, har vært avgjørende for at jeg har stått så lenge i jobb, sier hjelpepleieren. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇI full jobb som hjelpepleier ¸ˇ40 Marianne Reitan Larsen skrev leserinnlegg til avisen om hvor fint det er å jobbe med gamle mennesker. Det utløste et skred av positive tilbakemeldinger. ¸ˇ¸ˇ¸ˇGleden ved å være sykepleier ¸ˇ2 > Fagbladet 10/2013 ISSN 0809-9251 Foto: Ole Morten Melgård Foto: Eivind Senneset Foto: Rami Abood Skonseng Foto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonHEL