¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT ¸ˇOver ti milliarder til kultur ¸ˇ Løftebrudd om ny uføretrygd  Vi oppfatter den rødgrønne regjeringens forslag til ny uføretrygd som et klart løftebrudd, sier Klemet Rønning-Aaby, leder i LO Kommune. Kravet fra arbeidstakerorganisasjonene var at uførepensjonistene ikke skulle tape kjøpekraft på nye regler, og han mener regjeringen lovte dette overfor Stortinget.  Derfor var det svært skuffende da de la fram et forslag der uførepensjonistene taper om lag fem prosent i gjennomsnitt, sier han. PF ¸ˇFor første gang er kulturbudsjettet på en prosent av det totale statsbudsjettet.  Det er flott at den rødgrønne regjeringen oppfylte kulturløftet sitt, sa leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas da hun kommenterte statsbudsjettet. Hun mener det er viktig at kultursatsingen når ut til folk, og at ressursene blir brukt der hvor folk bor, det vil si i kommunene.  Trykket må legges lokalt, slik at innbyggerne i hver kommune kan ta del i kulturtilbudet. Da snakker vi bibliotek, kulturskoler og kinoer, sier hun. I forslaget til statsbudsjett for 2014 har regjeringen satt nesten 10,7 milliarder kroner til kultur, det er en økning på 840 millioner kroner fra 2013-budsjettet. I perioden fra 2006 til 2014 har bevilgningene til kultur økt med ytterligere 5,7 milliarder kroner, det vil si en dobling av statlige midler. Tidligere kulturminister Hadia Tajik ser ikke for seg store endringer i stortingsbehandlingen, men mener Høyre og Frps regjeringsplattform ikke har noen overordnet plan for kultur, slik den rødgrønne regjeringen har hatt med sitt kulturløfte. PF OPPFYLLER KULTURLØFTET: For første gang bevilger regjeringen en prosent av statsbudsjettet. ¸ˇ¸ˇPolitisk makt gir resultater ¸ˇPå landsmøtet i november er tiden inne for å slippe til nye krefter i Fagforbundets ledelse. Det er ikke bare jeg som trer tilbake, jeg får følge av to tre gode kolleger som har stått på for Fagforbundet i mange år. Etter nesten tjue år som forbundsleder er det mange begivenheter jeg minnes med glede. Blant annet da det ble flertall mot norsk EU-medlemskap ved folkeavstemningen i 1994. Før avstemningen hadde en ekstraordinær LO-kongress også anbefalt at vi ikke skulle søke om medlemskap. Daværende NKF var en viktig årsak til at det gikk som det gikk. Målet mitt har alltid vært å skape ro og grunnlag for at forbundet skulle vokse. Dette var bakgrunnen for samarbeidet mellom Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund som i 2003 førte til at de to forbundene etablerte Fagforbundet. Hensikten var å styrke den politiske kraften gjennom å være mer representative for dem med fagbrev og dem uten formell kompetanse. Effekten kom. Vi har hatt en fantastisk lønnsutvikling. Selv om lønnen fortsatt er for lav for mange, så har målet vårt hele tiden vært å løfte fra bunnen. Særlig fornøyd er jeg med lavlønnsgarantien fra 2010 som sikrer de med 20 års ansiennitet en grunnlønn som hvert år reguleres på samme måte som grunnbeløpet i folketrygden. Kampen for gode pensjoner er ikke ny. Den største seieren fikk vi i den såkalte KLP-saken i 2002. Efta-domstolen var enige med oss, og dommen slår fast at tariffavtalens innhold går foran konkurransereglene. Vi fikk også avverget AS-ifiseringen av KLP. I dag skjønner vi enda bedre hva vi fikk til. De to lederkandidatene Fagforbundet har fremmet som LO-leder, Gerd Liv Valla og Gerd Kristiansen, ble begge valgt. Fagforbundet spilte en viktig rolle i etableringen av de rødgrønne som vant valget i 2005. Den regjeringen gjorde mye for å sikre høy sysselsetting og et anstendig arbeidsliv. Det er lettere å ha en regjering som lytter til oss. Noen av våre viktigste krav har vært kampen for hele, faste stillinger og en regulering av arbeidstiden som ivaretar alle ansatte. Fagforbundets betydning for det organiserte arbeidslivet er stor, og det må den fortsette å være. Fagforbundet går spennende tider i møte og vi får ønske hverandre lykke til. Jan Davidsen, forbundsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundets betydning for det organiserte arbeidslivet er stor, og det må den fortsette å være. ¸ˇ¸ˇ4 > Fagbladet 10/2013 colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL