¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Anbudskarusellen Den nye regjeringa har varslet at flere offentlige tjenester skal konkurranseutsettes. Det blir en utfordring for fagbevegelsen. ¸ˇ¸ˇSamtidig som de slåss mot privatisering, må tillitsvalgte delta i konkurransen for å sikre medlemmene best mulig. Det kan være en vanskelig balansegang. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN og SIMEN AKER GRIMSRUD Foto: EIVIND SENNESET Tvinges til konkurranse ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIOs, Fremskrittspartiets utstillingsvindu, er det tidligere delvis privatdrevne Luranetunet sykehjem igjen tilbake i helkommunal drift etter at kommunen vant anbudsrunden tidligere i år. Jonny Christensen, hovedtillitsvalgt i Os, har fått over hundre telefoner fra kommuner og tillitsvalgte som lurer på hvordan Os kommune kunne vinne anbudsrunden om driften av en sykehjemsavdeling  i hard konkurranse med private selskaper.  Vi har klart å vinne tilbake tjenestene uten å kutte i de ansattes lønns- og pensjonsvilkår, sier Christensen fornøyd. Aud Winsents, enhetsleder ved Luranetunet, ledet gruppa som utformet kommunens tilbud i anbudskonkurransen. Hun mener kommunen vant fordi de satset på kvalitet og ledelse, og la vekt på mer faglært helsepersonell.  Vi gjorde en veldig grundig jobb med tilbudet, fastslår hun.  Driften skåret til beinet  For sju år siden ble kommunen slått fordi vi sov i timen. Den gang lå kommunens tilbud 500.000 kroner over Aleris omsorg som vant anbudskonkurransen, sier Christensen. Sykehjemmet har i tolv år hatt privat drift i andre etasje og kommunal drift i første. At kommunen allerede driftet den ene etasjen, har kommunen hatt fordel av i anbudskonkurransen denne gangen. Ifølge Christensen kan avdel> ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL