¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Anbudskarusellen ¸ˇSterkt ideologisk skille Et stort flertall av kommunepolitikere fra SV og Ap er grunnleggende negative til konkurranseutsetting, mens omtrent like mange i Høyre og Frp er positive. Det kom fram i Faforapporten Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsettingª, som Fafo laget på oppdrag fra Fagforbundet i vår. Venstrepartiene er dessuten markant mer opptatt av vilkårene for de ansatte, mens høyrepartiene legger størst vekt på økonomi og hvem som kan levere det billigste anbudet. ingene ved behov låne personell av hverandre. Os kommune hadde 2,5 færre årsverk i sitt tilbud enn det Aleris omsorg har hatt de siste fire årene. Til gjengjeld vil kommunen bruke flere fagarbeidere. kommunale foretaket Omsorg Oslo fordi de ikke har vunnet anbud på fem år. Direktøren i Omsorg Oslo KF, Jane Bredby, er ikke overrasket.  Driften er skåret ned til beinet, men jeg føler ikke at vi driver uforsvarlig, sier Christensen. Han forteller at kommunen har effektivisert og blitt flinkere til å få mer ut av pengene siden sykehjemmet ble privatisert. Han skulle gjerne sett at det kunne skjedd uten konkurranseutsetting.  Må følge to spor  Vi må følge to spor. Parallelt med å sørge for at tillitsvalgte har tilstrekkelig kunnskap for å ivareta medlemmenes interesser under konkurranseutsetting, må vi fortsette den politiske kampen mot privatisering, sier Sanden og legger til:  Jeg har ikke møtt en innbygger som har bedt om mer konkurranseutsetting. For Sanden handler deltakelsen i anbudsprosessen først og fremst om å forsøke å påvirke. å vinne anbud har hun mista trua på. Det har antakelig byrådet også, som i budsjettforslaget for 2014 foreslår å legge ned det meningsløst å opprettholde et foretak som har en helt umulig oppgave. Hensikten med internbud forsvinner når vi ikke klarer å være konkurransedyktige innenfor de rammevilkårene som er lagt til grunn, sier hun. Hun mener at det kommunale foretakets deltakelse i anbudsprosessen ikke tjener hensikten.  Detfølesfeilålade ansatte i kommunen tro at de kan være med på å påvirke for å beholde eller vinne tilbake jobb og pensjon. De høye pensjonsutgiftene gjør det umulig, sier Bredby. Kirkens Bymisjon har av samme årsak sluttet å legge inn tilbud i Oslo kommune.  Kan bli forført De tillitsvalgte i Os får ros av omstillingsenheten i Fagforbundet.  De har gjort en formidabel jobb, og det er helt klart en fordel for helsefagarbeiderne ved Luranetunet at de blir ansatt i kommunen de neste årene, mener Anne-Grethe Krogh, leder av omstillingsenheten. Samtidig advarer hun tillitsvalgte mot å bli forført av konkurransen:  Det er ¸ˇ¸ˇ10 > Fagbladet 10/2013 Jeg har ikke møtt en innbygger som har bedt om mer konkurranseutsetting. ¸ˇLeder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, har vært med på å vurdere tilbudene i kommunens anbudsprosesser siden 1990tallet. LEDER I FAGFORBUNDET OSLO, MARI SANDEN  Det er livsfarlig å komme i en situasjon hvor de samfunnsmessige konsekvensene av konkurranseutsetting blir glemt, mener Krogh. Hun er redd det kan føre til at tillitsvalgte vil konsentrere seg mest om å bli flinke til å konkurrere og glemme å gi opplæring i konkurransens konsekvenser.  Jeg har selv opplevd at ansatte ber om å få redusert egne rettigheter for å kunne vinne anbud. På den måten kan konkurranseutsetting føre til lovlig sosial dumping, sier lederen av omstillingsenheten i Fagforbundet, Anne-Grethe Krogh. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL