¸ˇ¸ˇJUBLER I OS: Hovedtillitsvalgt Jonny Christensen i Fagforbundet i Os mener kommunen har gjort en grundig jobb for å vinne tilbake driften og sikre de ansatte gode pensjonsvilkår de neste fem åra. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Konkurranse utvikler tjenestene I Os er Frp-ordfører Terje Søviknes klar på at konkurranse virker. Han mener kommunens seier er et bevis på det.  For meg er det ikke noe poeng i seg selv at private aktører skal drive tjenestene. Det som er sentralt, er at det er flere aktører på området, noe som gir utvikling og innovasjon i tjenestene, sier Søviknes. Selv om kommunen vant anbudet på pris og kvalitet, er det uaktuelt for Søviknes å ta Luranetunet permanent tilbake i kommunal regi.  Da mister du den motivasjonsfaktoren det er å være i kontinuerlig konkurranse. Er du i en monopolsituasjon, kan du fort havne bakpå, mener han.  Har konkurranse en bakside?  Det er selvfølgelig ikke ideelt å skifte arbeidsgiver hvert fjerde eller sjette år, men i avveiningen mellom å sikre at de ansatte har samme arbeidsgiver i tiår etter tiår og å skape best mulig tjenester, mener jeg det siste veier tyngst, sier Os-ordføreren. Kommunal nytenkning Mari Sanden har slåss mot konkurranseutsetting i Oslo kommune i årevis og er lut lei argumentet om at konkurranse øker kvaliteten. Hun har ikke erfart at konkurranseutsetting fører til mangfold eller økt kvalitet.  Konkurranse gjør ikke de ansatte bedre i jobben sin. Det er underlig at ikke ledelsen i kommunene ser det som sin oppgave som arbeidsgiver å utvikle egne ansatte og bedre kvaliteten på tjenestene. Det går jo ikke av seg selv, mener Sanden. Den oppgaven har de tatt alvorlig i Steinkjer kommune. De har satset på nytenkning i renovasjonsarbeidet i kommunal regi. Tjenesteenhetsleder Ester Stølan mener en> Fagbladet 10/2013 > 11 fbaargang2013 fbseksjonHEL