¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGir barna skolegang Takket være Fagforbundet, ble livet snudd til det bedre for Dominga (37) og hennes tre barn. Tekst og foto: JAN TORE SKJELBEK Dominga bor utenfor byen Huambo i Angola  der det ikke er gitt at en fattig aleneforsørger klarer å skaffe nok mat til familien. Hun er enke, og to av barna går på barneskole, den yngste er i barnehage. Hun mottar støtte gjennom Fagforbundets SOS- familieprogram  som er hjelp til selvhjelp i lokalsamfunnet. Nærmere 300 barn og deres familier er med i programmet, som kommer i tillegg til Fagforbundets SOS-barneby og skolen.  Tusen, tusen takk. Jeg vet ikke hvordan jeg kan få takket nok, sier Dominga. Utdanning for barn og vokse De tre barna ville neppe gått på skole og i barnehage uten hjelp  og det skyldes ikke bare kostnadene. Mange barn i Angola mangler fødselsbevis. Det må de ha for å begynne på skole og komme seg ut i arbeidslivet.  Mine barn drømmer om å bli lærere. De spør om det lar seg gjøre  og jeg sier ja, selvsagt er det mulig. Det er godt å kunne gi barna mine ei god og trygg framtid, sier hun. Hun har selv sørget for å etterutdanne seg for å kunne hjelpe barna med leksene. Borgerkrigen tvang henne ut av skolen etter fjerde klasse, men Dominga har vært på voksenopplæring for å lære bedre å skrive og regne. Hjelp til selvhjelp Og det er flere grunner til å smile for familien på fire. Takket være et mikrokredittlån fra familieprogrammet, selger hun dagligvarer fra hjemmet sitt.  Tidligere hadde jeg ikke penger til å kjøpe nok mat til oss. Nå står jeg på egne bein og mangler ikke stort. Jeg håper at også andre familier kan få hjelp. Afonso Castro, nasjonal direktør for SOS-barnebyer i Angola, kan fortelle at Domingas eksempel ikke er enestående.  Dette er en annerledes hjelp til barna. Mens vi i barnebyen bygger opp en ny familie med barn og mor, handler dette om å støtte opp om naturlig etablerte familier der ofte enker eller bestemødre er husstandens overhode, forteller Castro. Han understreker at ekstrem fattigdom altfor ofte tvinger ungene til å måtte klare seg uten voksne.  Vi må styrke familien så barna ikke faller utenfor sikkerhetsnettet, sier Castro. KVINNE I FRONT: Framtida ser lys ut for Dominga og familien. ¸ˇ18 > Fagbladet 10/2013 FAGFORBUNDETS SOS-BARNEBY " åpnet i Huambo i Angola i 2012. " Tolv familehus med plass til 120 barn. " Hvert hus har en egen SOS-mor. " Egen barnehage for 100 barn. " Finansieres av medlemmer og foreninger. Illustrasjonsfoto. fbaargang2013 fbseksjonHEL