¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJeg kan stolt konstatere at neste leder tar over en seksjon i full blomst.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Nytt håp om autorisasjon Mange sykepleiere med utenlands utdanning mistet håpet om autorisasjon da Statens autorisasjonskontor (Sak) innførte en strengere praksis i april. Nå har Sak snudd. Side 30 ˇ€‹ Fleire smil Med fleire faste på jobb har dei tid til fleire aktivitetar for pasientane. Med betre arbeidsmiljø blir det også fleire smil på heimen. Side 32 ˇ€‹ Rørte tusener med leserinnlegg  Skal vi klare å rekruttere ungdom til eldreomsorgen, må vi få fram de gode sidene ved å jobbe her, mener Marianne Reitan Larsen. Hennes personlige leserbrev rørte både kolleger, pasienter og pårørende. Side 40 Språklig suksess På Grunerløkka sykehjem i Oslo har prosjektet Kompetanseheving norskª blitt gjennomført med stor suksess. Både faglærte og ufaglærte har gått på kurs i arbeidstida. Side 36 Fagbladet 10/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonHEL