¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇ¸ˇMer forutsigbare høytider KS er blitt enig med Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund om at arbeidsgiver ikke kan pålegge ansatte å bytte fridager i forbindelse med høytider. Både arbeidsmiljøloven (AML) og tariffavtalene fastslår at tillitsvalgt og arbeidsgiver må bli enige hvis grunnturnusen skal endres i høytider. Etter fire år med en rekke tvister og søksmål mot KS og enkeltkommuner, har arbeidstakerorganisasjonene fått KS med på dette. Hans Christian Monsen, som har representert Fagforbundet i forhandlingene, håper enighetsprotokollen betyr langt færre tvister som skyldes at arbeidstakere blir pålagt å bytte fridager. Individuelle avtaler Den nye arbeidsmiljøloven fra 2005 åpnet for at arbeidsgiver kunne avtale bytte av vakter med den enkelte arbeidstaker.  Det var ikke meningen at tillitsvalgtes innflytelse dermed skulle svekkes. Men med tanke på arbeidsplasser uten tillitsvalgte ble det i tillegg innført en individuell myndighet, forklarer advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet. Han opplyser at enkelte arbeidsgivere har misforstått endringen og inngått individuelle avtaler om vaktbytte uten å involvere tillitsvalgte. Det har også hendt at arbeidsgiver har gått direkte til den ansatte når han eller hun ikke har klart å komme til enighet med tillitsvalgt. Kan sette foten ned I den nye avtalen mellom arbeidsgiver- og arbeidstaker- organisasjonene er partene enige i at AML ikke åpner for at en avtale som er inngått mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt, kan endres av den ene parten. Dersom arbeidsgiver og tillitsvalgt ikke blir enige, og arbeidsgiver ensidig endrer turnusplanene, skal arbeidstakere som får byttet vakt, ha økonomisk kompensasjon. Arbeidstaker skal da ha lønn både for den vakta de faktisk arbeider pluss den vakta som stod i den opprinnelige turnusplanen. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇ¸ˇVerken arbeidsmiljøloven eller tariff- avtalene gir arbeidsgiver ensidig rett til å endre turnusplanene i høytider.ª HANS CHRISTIAN MONSEN ¸ˇSTOLT OG GLAD:  Prisen sier også en god del om avdelinga vår på UNN, mener Jan Bakkevoll. ¸ˇBrobygger fikk varmeprisen Hjelpepleier Jan Bakkevoll ble tildelt Fagforbundets Varmepris på landskonferansen til Seksjon helse og sosial (SHS). Han har arbeidet på gynekologisk/urologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i snart 20 år. Det var Fagforbundet ved UNN som nominerte Bakkevoll blant annet fordi han vekker tillit både hos kolleger og pasienter.  Jeg setter meg gjerne på sengekanten til pasientene, og jeg har flere ganger hørt kolleger si at jeg er god på den vanskelige samtalen, forteller han. En viktig rettesnor for yrkeslivet fikk han i en av sine praksisperioder. En gammel hjelpepleier formante de unge om aldri å holde hånda på dørhåndtaket mens de snakket med en pasient. Prisvinneren blir framhevet som muntrasjonsråd og inspirasjonsråd både i forhold til pasienter og kolleger. Men også med evne til å bygge bro mellom alle profesjonene på sykehuset. Varmeprisen blir delt ut på landskonferansen hvert fjerde år. Den går til en person, organisasjon eller arbeidsplass som har utmerket seg ved å skape varme i helseeller sosialsektoren. Prisen består av et diplom og 20.000 kroner. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 10/2013 colourbox.com Vaktplan jula 2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL