¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOPTIMISTISKE: Ivana Jovanovic og Milos Alvirovic, utdannet i henholdsvis Serbia og Bosnia, håper nå at de endelig får autorisasjon som sykepleiere i Norge. ¸ˇTo snuoperasjoner på et halvt år Statens autorisasjonskontor (Sak) innførte en strengere forvaltningspraksis i vår. Bakgrunnen var vedtak i Statens helsepersonellnemnd, som er klageinstansen for søkere som får avslag hos Sak. Helsepersonellnemnda hadde vurdert en klage fra en person som ikke hadde fått autorisasjon fra Sak. Klagesaken gjorde at nemnda gikk gjennom den norske sykepleierutdanninga og konkluderte blant annet med at den hadde et totalt omfang på til sammen 5600 timer, mot 4600 timer i en tidligere vurdering. Vedtak i nemnda er retningsgivende for praksis i tilsvarende saker, og konklusjonen i nemnda innebar at avstanden utdanninga i Norge og i mange land utenfor EU/EØS ble vurdert som større enn tidligere antatt. Konsekvensen ble at autorisasjonskontoret innførte strengere praksis. I august kom Helse- og omsorgsdepartementet med en presisering av hvilket grunnlag utdanning i land utenfor EU/EØS skulle vurderes opp mot. Departementets forståelse av helsepersonelloven førte til at Sak kunne vurdere disse sakene som tidligere. Autorisasjonskontoret går nå igjennom og vurderer 1070 vedtak som er fattet etter 1. januar 2012. De som er vurdert for strengt, vil få et nytt vedtak i posten før jul. De som ikke mottar noe brev, har et vedtak som fortsatt er gyldig. De kan velge å sende inn en søknad på nytt for ny vurdering. Les mer på www.sak.no. når hun er ferdig med den siste eksamenen og har fått bevis for fullført kurs i nasjonalfag på Høgskolen i Oslo og Akershus.  Endelig kan jeg ta fatt på de oppgavene som venter meg som sykepleier. Hittil syns hun at mye energi er kastet bort på denne saken.  Nå gleder jeg meg til å dyktiggjøre meg i jobben på sykehjemmet og til å ta videreutdanning, sier Ivana Jovanovic. Venter individuell behandling Bjørn M. Johnsen, leder i Fagforbundet i Bærum hvor Ivana Jovanovic bor og arbeider, er ikke mindre lettet over den siste utviklingen. Fagforbundet og kommunen har samarbeidet i et prosjekt for å lose sykepleiere med utdanning fra andre land gjennom et kvalifiseringsløp. Den strenge praksisen som ble innført i april, rammet 34 ansatte i Bærum.  Jeg reagerte sterkt på at absolutt alle fikk den samme behandlingen og det samme brevet fra Sak i april. Nå håper jeg på individuell behandling, sier Johansen. Fagbladet 10/2013 > 31 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL