¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEtter Nav-tragedien i Oslo ¸ˇEtter drapet på en kvinnelig ansatt på sosialkontoret på Nav Grorud i august, ønsker de ansatte der at vi løfter blikket og får et mer balansert bilde av tjenesten. på samfunnet igjen, slik at de kan bli friskere, sier Wangberg. Ifølge ham hører misfornøyde brukere til unntakene. Idealisme Wangberg syns jobben er meningsfull.  Alle må høre til et fellesskap, og den letteste måten å komme inn i et fellesskap på, er i jobben. Arbeid er porten til god psykisk helse og til integrering i samfunnet, mener han. Wangberg håper at kommunalt sosialt arbeid ikke bare opprettholder, men helst øker det idealistiske engasjementet framover.  Jeg håper vi får anledning til å trappe opp arbeidet med psykisk syke og tunge rusmisbrukere og  Vi strekker oss langt for å få ting til å gå bra for brukerne våre. Mine kolleger har stor yrkesstolthet og byr av seg selv i arbeidet. Det tror jeg er et tegn på at folk trives, selv om staben selvfølgelig er sterkt preget av at vi mistet en kollega, sier Roar Wangberg, prosjektleder for arbeidsrettet rehabilitering på Nav Grorud. Den drepte var hovedtillitsvalgt for Nav-ansatte i Fagforbundet Sammen med distriktspsykiatrien (DPS) hjelper han folk med tunge psykiske lidelser inn i arbeidslivet. De fleste er fornøyde  Syke mennesker blir enda sykere når de ikke har kontakt med samfunnet rundt seg. For mange er Nav-ansatte deres eneste nettverk. Jobben vår er å koble dem SER FRAMOVER: Roar Wangberg. jobbe mer med integrering og språkopplæring i framtida, sier Wangberg. Han ønsker seg kommunale ledere rundt i landet som er modige nok til å fronte dette arbeidet. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇNAV-DRAPET De siste årene har det vært en kraftig økning i vold og trusler mot Nav-ansatte. Tall til og med 3. juni i år viser 598 registrerte saker på landsbasis, en økning fra 460 på samme tid i fjor. ¸ˇ¸ˇ¸ˇUNIKT, TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSPROGRAM INNEN ELDREOMSORG OG PALLIASJON MED VEILEDNING TIL EGEN ARBEIDSPLASS: OMSORG VED LIVETS SLUTT  EN VERDIG ALDERDOM? Skaff deg kompetanse og trygghet og bli en viktig ressursperson på din arbeidsplass. Undervisningen er fordelt på 3 samlinger, totalt 9 dager over 1 år. Pris for hele programmet: 1 deltager 6.000,- 2 deltagere 10.000,- Ytterligere deltagere 4.000,per person. Godkjente timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie NSF. Godkjent for klinisk fagstige i Fagforbundet. Kursledelse: overlege Stein Husebø og tverrfaglig team ved Verdighetsenteret i Bergen; ledende kompetansemiljø innen eldreomsorg. KULL 13 STARTER 28. JANUAR 2014 www.verdighetsenteret.no Ta gjerne kontakt: sykepleier@verdighetsenteret.no Olaug Finsrud tlf.: 55 39 77 35 Silje B. Eikemo tlf.: 980 08 209 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇFagbladet 10/2013 > 35 Foto: Erik M. Sundt Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonHEL