¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLærer norsk i arbeidstida Ved Grunerløkka sykehjem hendte det at ansatte glemte passordet til datamaskinen når de skulle skrive rapporter. Siden 2010 har ansatte fått norskopplæring i arbeidstida, og antall bortkomne passord har gått kraftig ned. STekst: MARIANNE MACDONALD Foto: ERIK M. SUNDT pråkkompetansen blant de ansatte i Sykehjemsetaten i Oslo kommune var ikke god nok. Det var den klare konklusjonen etter at etaten i 2009 kartla 497 ansatte som var dårlig i norsk språk. Dette ville de gjøre noe med.  På grunn av for dårlige norskkunnskaper, kunne det oppstå misforståelser. En ansatt fikk for eksempel utlevert en dosett med medisiner da hun ba om et toalettsete for en pasient, sier May Kristin Borgan, prosjektleder for Kompetansehevning norsk i Sykehjemsetaten.  Vi konkluderte med at vi ønsket å øke kunnskapen for å bedre pasientsikkerheten. Dermed stilte Syke- hjemsetaten krav om norsk- kompetanse når nye stillinger skulle lyses ut, og kompetansekravet ble inkludert i stillingsbeskrivelsene.  Absolutt alle fikk krav om norskkompetanse  hjelpepleiere, sykepleiere og leger så vel som ansatte i serviceavdelingene, utdyper Borgan.  320 personer som ble ansatt før kravet om norskkompetanse ble innført, fikk tilbud om undervisning i arbeidstida. Dessuten definerte vi det som et klart mål at språkkunnskapene skulle lede til videre fagutdanning, sier prosjektlederen. Arbeidsnorsk De ansatte ble tilbudt opptil 120 timers norskundervisning der det ble lagt vekt på arbeidsnorskª  med situasjoner og vokabular som de har bruk for i jobb- sammenheng.  Våre ansatte skal kunne kommunisere med pårørende og pasienter, sier Borgan. På landsbasis har 40 prosent av de ansatte i helsevesenet minoritetsspråklig bakgrunn. På Grunerløkka sykehjem, som ligger i en av de mest multikulturelle strøkene i Oslo, er 32 for- skjellige nasjonaliteter representert, og 70 prosent av de ansatte er minoritetsspråklige. Institusjonssjef Max Loo ved Grunerløkka sykehjem sier at alle i pleie og omsorg skal kunne minimum norsk nivå tre  tilsvarende det som trengs for å gjennomføre videregående skole, mens de som arbeider i serviceavdelingen må beherske nivå to  tilsvarende INKLUDERENDE:  Vi går inn for å skape et miljø som fremmer læring, sier Meenakshi Johar, Suwadou Suwareh og Adyam Asfaw. ¸ˇ¸ˇDet har aldri vært ubehagelig at noen korrigerer norsken min. Det er bare fint å få hjelp til å bli bedre. Suwadou Suwareh ¸ˇ36 > Fagbladet 10/2013 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL