¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇdet som trengs for å følge undervisningen i grunnskolen.  Vi har nulltoleranse for andre språk; på arbeidsplassen skal det alltid snakkes norsk, sier han. Et inkluderende miljø Skriftlig norsk har også vært svært viktig i opplæringen, spesielt i forhold til rapportskrivning. Det er nemlig ikke lett å skrive rapporter på et godt, presist fagspråk.  Vi har derfor sørget for at alle har en kontaktperson de kan spørre om hjelp. Nå tør alle å prøve seg, og på den måten får de trening i å uttrykke seg. Siden vi forsøker å lage kultur for at det skal være greit både å spørre om råd og å korrigere feil, har folk begynt å tørre mer. De er ikke så redd for å gjøre feil, fordi de vet at feilen blir fanget opp, sier avdelingssykepleier Meenakshi Johar.  Heldigvis er alle kollegene våre gode og støttende. Miljøet er inkluderende, og jeg føler meg trygg, supplerer helsefagarbeider Suwadou Suwareh. Johar er enig i at trygghet er nødvendig. > Fagbladet 10/2013 > 37 ¸ˇKOMPETANSEHEVING NORSKª " Prosjektet startet i 2010 i regi av Sykehjemsetaten i Oslo. " Målet var å styrke norskkompetansen blant de ansatte, samt øke kunnskapen om IKT for å øke pasientsikkerheten, bedre kvaliteten i tjenesten og skape et bedre og mer inkluderende arbeidsliv. fbaargang2013 fbseksjonHEL