¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBarnearbeid og fattigdom er uunngåelig knyttet til hverandre, og hvis vi fortsetter å la barna jobbe for å motvirke fattigdommens sosiale konsekvenser, så vil vi ha begge deler  både barnearbeid og fattigdom  til evig tid.ª Grace Abbott (1878-1939), forfatter og forkjemper for barns rettigheter AFGHANISTAN > Fagbladet 10/2013 > 45 fbaargang2013 fbseksjonHEL