¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇmåter. Vi lærer av hverandre  om mat, kultur, tradisjoner, språk osv. Vi er skapt til å lære av hverandre, ikke til å låse oss inne. Da hadde vi aldri kommet så langt som vi er nå. Norge har kommet langt med integrering og inkludering, og vi er et av de landene som er mest imot rasisme. La oss stå sammen og fortsette den gode jobben med å spre vårt gode budskap om integrering, solidaritet og kamp mot rasisme, og vi skal fortsette å gi til dem som virkelig trenger oss fordi de er i nød! Saman Al-Dehesi ETIKK Hva slags helse- personell er vi? Slik jeg ser det, er helsepersonell alle vi som tar oss av mennesker i samfunnet som på en eller annen måte trenger hjelp i en akutt situasjon, ved langsiktig støtte til å mestre hverdagen, eller som er helt overlatt til andre for å overleve. Helsepersonell skal også være talspersoner for svake grupper som ikke selv kan hevde sine krav og rettigheter i samfunnet. Derfor mener jeg at alle som skal ha sin arbeidsplass med syke eller trengende personer, må få god utdannelse og opplæring. For en del år tilbake var jeg selv lærling som omsorgsarbeider. Jeg hadde en dyktig veileder som gjorde inntrykk på meg med hvordan hun møtte dem som mottok hjelp. I ettertid har jeg blitt klar over positive holdninger hos denne veilederen. Hun la vekt på å være til stede i kommunikasjonen med den hun arbeidet med  både bruker og kolleger. I praktisk stell viste hun respekt for pasientene. Etter mange år i helsevesenet RESPEKT: Det er viktig å være til stede og vise respekt i forhold til brukere og pasienter. i Gaza: Palestinske barn ber om at verdenssamfunnet bidrar til å få en slutt på Israels okkupasjon i Gaza,ª skriver han. Nå er situasjonen den at Gaza ikke er okkupert. Israel har trukket seg ut, det er frie valg der, og folket har valgt Hamas... Dessverre så ønsker ikke Hamas fred med Israel, og sender raketter mot sivile mål i Israel fra områder ved skoler og sykehus  slik at disse barna, som skribenten sier ber om en slutt på okkupasjonenª, blir offer dersom Israel bruker sin rett til å forsvare seg. Det er ikke bare Israel som grenser til Gaza, Egypt gjør det også, så begge har ansvar for grensene. Blant palestinerne ser det ut til å være vanlig at Egypt ikke blir holdt ansvarlig for blokade. Det hersker i praksis krigstilstand mellom Gaza og Israel, men ikke mellom Gaza og Egypt. Da er det naturlig at Egypt holder åpen grense. Hvis det er så at Egypt ikke tør holde åpen grense og vi skal akseptere det, er det vel enda større grunn til å akseptere at Israel som er i krig med Hamas, ikke tør åpne grensa. I krig er det lovlig å undersøke skip og annen transport til fiendeland. Det er Gaza med Hamas som ber om krigstilstand, Israel har ingen interesse av å krige. Inngår Hamas fredsavtale med Israel, er konflikten løst. Hvis Fagbladet skal engasjere seg så kraftig i konfliktene i Midtøsten, så er det mer enn nok av andre konflikter å ta av. Det er faktisk land som virkelig okkuperer, og som undertrykker. Så her kan det bli mye å lese. Men jeg tror nå arbeidsfolk i Norge er mer opptatt av å lese om sine egne arbeidsforhold. Utenrikspolitikk fins det nok av i andre fora. Harald Andresen > ¸ˇer det min erfaring at mye av det positive jeg fikk med meg i lærlingtida, dessverre savnes i min arbeidshverdag. Vi kan spørre oss selv: Hvilke holdninger har vi til dem vi er satt til å være helsearbeider for? Behandler vi dem med respekt og ydmykhet? Er det for eksempel respektfullt når en helsearbeider går inn i et hjem og forsyner seg med et glass vann, uten å henvende seg til brukeren som eier leiligheten først? Hva ville du ønsket hvis det var du som var i deres situasjon? Et annet eksempel som jeg har erfart, er at det er viktig under personlig stell at helsepersonell ikke snakker over hodet på dem som mottar hjelpen. Kommunikasjon mellom ansatte og brukere bør være så tydelig som mulig for å oppnå best mulig kvalitet på det vi gjør og unngå misforståelser. Dette skaper også trygghet hos brukeren. I dette arbeidet bør vi legge vekt på å se muligheter for videreutvikling hos den enkelte helsearbeider. For å beskytte brukeren, er det viktig at vi alle tar ansvar for personvernet deres. Vet vi hva f.eks. taushetsplikten innebærer? Hvordan ville vi selv likt det hvis noen utleverte oss i en sårbar situasjon? Hvis jeg skal svare på hva slags helsepersonell vi skal være, så må vi hele tida ha det klart for oss at det er brukeren som skal være i fokus, og ha en ydmyk og respektfull holdning til alle som mottar hjelp. Omsorgsarbeider MIDTØSTEN Midtøsten, igjen... Fagbladet ofrer stadig like mye spalteplass på konflikten i Midtøsten. Mange fagorganiserte forstår ikke hva denne konflikten har med arbeidsfolks kår i Norge å gjøre. Verden er full av konfliktområder, og det er selvsagt vanskelig å forstå hvorfor akkurat dette konfliktområdet skal omtales så mye mer enn andre. Noe av årsaken er vel at i andre konflikter kan ikke jødene belastes. Gjesteskribent Mohammed Omer er stadig frampå om Israels okkupasjonª, i Fagbladet nr. 9 tar han for seg situasjonen Fagbladet 10/2013 > 55 Illustrasjonsfoto: Vegard Velle fbaargang2013 fbseksjonHEL