¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇPOLITIKK De fattiges opprør? Ved årsskiftet meldte den internasjonale Røde Kors-komiteen at de fryktet et fattigopprør i Europa. Europa er betraktet som et kriseområde, og dermed måtte Røde Kors fokusere på fattige i egne land i stedet for å gi hjelp til enda verre stilte utenfor Europa, der fattigdommen og sulten er ekstrem. Spania og Hellas er ille ute, ved utgangen av 2012 levde nesten 120 millioner EU-borgere under den europeiske fattigdomsgrensen. Det er ikke uten grunn at Røde Kors frykter et fattigopprør i Europa. I flere land er det protestmarsjer og til dels voldelige demonstrasjoner. Likevel er det eksperter som mener at den økonomiske situasjonen i Europa kan bli bedre, men det skjer ytterst langsomt. EU-kommisjonens leder, Jose Manuel Barasso, tror EU er på vei ut av krisen. Dette er til liten trøst for de 120 millioner som ikke ser noen vei ut av elendigheten. Dessuten slår EU og Tysklands krav til budsjettdisiplin føttene under dem som har det vanskeligst. Den internasjonale organisasjonen Oxfam advarer om at ytterligere 25 millioner europeere kan havne i fattigdom det neste tiåret som en direkte følge av dramatiske budsjettkutt i landene der de bor. Oxfam er en godt informert organisasjon som arbeider i mer enn 100 land for å redusere fattigdom, undertrykkelse og urettferdighet. Når nå Oxfam hevder at hver fjerde europeer kan ende i fattigdom, er dette noe som Europas regjeringssjefer må ta på det dypeste alvor. Sannheten er at gapet mellom fattige og rike øker. Kutt i sosialhjelp og andre støtteordninger som har gjort det mulig for folk flest å skaffe seg utdanning og helsestell, rammer dem som har minst fra før. Mens de rikeste ti prosentene øker sin levestandard som en direkte følge av budsjettkuttene, blir det store flertallet rammet, og det til dels hardt. Foreldre går uten arbeid, og dette fører til en pengemangel som igjen fører til at tusenvis av mennesker blir kastet på gata og verken har råd til mat eller medisinsk bistand. Barnefamilier rammes særlig hardt. Europa var en gang et kontinent med høy sosial standard. Nå øker forskjellen mellom fattige og rike hver eneste dag. En dag vil ikke de som rammes av nedskjæringene finne seg i dette lenger. Klarer noen av disse millionene å organisere seg, kan det bli revolusjonære tilstander i Europa. Og det store spørsmålet blir da: Vil regjeringssjefene slå ned opprør med hard hånd i stedet for å ta fra de rike og gi til de fattige? Og verken Erna Solberg eller andre kommer til å forstå hva someriferdmedåskje.I Norge er Harryeneª, Stutumeneª og Doriseneª opptatt av lengre skjenketider og mindre bompenger. De ofrer ikke fattigdomsproblematikken en tanke der de er på vei til fleskehandelenª. Det er disse vi har valgt inn på Stortinget mens Europa blør. Arnstein Vada MIDTØSTEN Israel må bære ansvaret Oslo-avtalen i 1993 var en katastrofe for palestinerne. Det mente alle innlederne på et halvdagsseminar flere solidaritetsgrupper hadde invitert til på Litteraturhuset i Oslo 13. september. Oslo-avtalen har blitt framstilt som gjennombruddet som måtte til for å sikre fred i Midtøsten og garantere et selvstendig Palestina. 20 år senere er Palestina fortsatt okkupert, Gaza er blitt verdens største fengsel, og israelske bosettere koloniserer stadig større palestinske landområder på Vestbredden. Palestinerne lever under okkupasjon i en apartheidstat, og en fredelig løsning er lenger unna enn noen gang. Historiker og Midtøsten-ekspert Hilde H. Waage er nokså kritisk til Norges verdenskjente rolle i forhandlingene. Hun fortalte at Midtøsten-diplomatiet gjorde Norge berømt  men et rettferdig resultat uteble. Nordmennene klarte ikke å oppnå mer enn det den sterkeste parten Israel til enhver tid var ¸ˇMIDTØSTEN Bortkastet spalteplass Denne diskusjonen har foregått i Fagbladet i årevis. Spalteplassen bør nå brukes til mange andre aktuelle og mer presserende saker. Argumentene fra israelvennene er  unnskyld uttrykket  fullstendig hinsides når de mener at det er gud (ikke sett, ikke hørt) som har bestemt at Palestina er israelernes land. At Israel har utviklet seg til en apartheidstat med fascistiske trekk som truer hele området, ser ut til å være uvesentlig. Kort og godt: Israels okkupasjon av palestinsk land er ulovlig. Israels terrorisering av et helt folk er en kriminell handling. Dette er brudd på FN-konvensjoner og på folkeretten. Saken er avgjort i internasjonale organer. Brit Lien ¸ˇ56 > Fagbladet 10/2013 FATTIGDOM: Forskjellen mellom fattige og rike øker, og den økonomiske krisa i Europa er langt fra over for de mange millioner fattige. ¸ˇMIDTØSTEN Faenª Med min bakgrunn som prest, er det ikke ofte jeg banner, men det er få ting som gjør meg så sinna (og fortvilet) som å lese innlegg fra norske såkalte israelvenner. De tror ikke bare at de har Gud på sin side og derfor alle rettigheter, men de har også en utrolig frekkhet når det gjelder å beskrive situasjonen for det palestinske folket. Jeg har reist i området i snart 25 år og har sett mye, både på Vestbredden og i Gaza: i flyktningleirer, i kvinnekollektiv på landsbygda, hos bestemor som bor fbaargang2013 fbseksjonHEL