¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Jeg vet ikke engang hvordan jeg skriver en oppsigelse, ler Bjørg Hammervold (71). Hun har jobbet i Kristiansund kommune siden hun var 20. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: OLE MORTEN MELGåRD DVeteranen elte vakter, tunge løft og 40 timers arbeidsuke. Nei, det er ikke oppskriften på hvordan man skal slite ut og blir kvitt arbeidstakere så raskt som mulig. Det er derimot glimt fra Bjørg Hammervolds usedvanlig lange karriere i kommunens tjeneste. Og fortsatt går hun i full stilling som hjelpepleier. Full fart  Spør Bjørg, er melodien blant kollegene i fjerde etasje på Rokilde sykehjem. Ingen har jobbet der så lenge som Bjørg. Hun kjenner faget, hun kjenner rutinene, pasientene, historien. Bjørg selv er i full fart. Sorte sko og raske skritt over rød linoleum. Frokost på nummer tretten, skift på nummer fire, oksygen på nummer åtte. Arbeidsmoral  Hjemmefra har jeg med meg at du skulle gjøre jobben skikkelig, ikke slarke. Begynner du sju, så er du klar til å jobbe klokka sju. Ikke fem over. Jeg tror mange unge tar lettere på det enn vi eldre gjør, sier Bjørg. Arbeidsdagen er annerledes nå enn i november 1962 da Bjørg gikk inn dørene på Clausengata gamlehjem for første gang. Hun var 20 år, datteren Synnøve var ett. Svigermor dyttet på: Ta jobben du, så passer jeg ungen. Og slik ble det. Det var full stilling på kjøkkenet fra dag en, tunge fiskekasser, hele slakt, krumbøyd over lave benker.  Vi laget mat fra bunnen av, fiskekaker og kjøttkaker, og vi bakte til jul. Det er en stor omstilling å få mat i plastposer til å varme opp slik vi gjør i dag. Passer på helsa og hverandre  Før var det bare rå makt, sier Bjørg, som etter mange år på kjøkken og med servering begynte i pleien i 1986. ET FRISKT PUST: Karl Jensen er kols-pasient, og pusten går atskillig lettere etter at Bjørg har hjulpet ham med oksygenmasken. TUSEN LØFT: Alt var ikke bedre før, er Bjørg og kollega Bodil Hjellnes (t.v.) enige om. Hjelpemidler og teknikker har gjort hverdagen lettere. Heisbare senger og løfteheis har gjort arbeidsdagen enklere.  Og vi er flinke til å bruke hjelpemidlene  og til å passe på hverandre, sier Bjørg. Hun gjør seg klar til enda ett av flere tusen løft. Denne gangen sammen med kollega Bodil Hjellnes. Før de tar tak, spør de hverandre raskt:  Står du riktig? ¸ˇ¸ˇ62 > Fagbladet 10/2013 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL