¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 10 2013 > For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre ¸ˇ¸ˇ¸ˇ" Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 " Tema: Anbudskarusellen SIDE 8 Forsidefoto: Erik M. Sundt > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2013 fbseksjonKIR