¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Tidlig start og lange barnehage- dager betyr lite for barnas senere skoleresultater. Derimot betyr kvaliteten på innholdet mye, ifølge nyere barnehageforskning. 20 Endelig bra nok  Jeg har savnet Norge, familien min, naturen og friskt vann, sier Emmy-vinner Deeyah Khan, som planlegger flere prosjekter i Norge  hjemlandet hun måtte flykte fra som 17-åring. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er kvaliteten som betyr noe 30 Vennesla kommune gjorde det dårlig på den nasjonale levekårsundersøkelsen i fjor. Dermed besluttet fylkesmannen at Nav skulle få tre ekstra stillinger til unge Nav-brukere. 8 TEMA: Tvinges til konkurranse 14 Tatjana gleder seg til sitt første landsmøte 18 Kvinner viser vei i Angola 20 PORTRETTET: Deeyah Khan 27 42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Barnearbeid 50 Fagforening hentet badene tilbake 62 Veteran Hammervold FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: å bygge barnets selvfølelse 38 Seksjonslederen 54 Debatt 58 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Festival-Johnny 68 EN AV OSS: I sansehagen ¸ˇ¸ˇ¸ˇVennesla gir unge Navbrukere ekstrahjelp ¸ˇ¸ˇ32 Tett samarbeid mellom bibliotek og skoler 173 grunnskoler i 105 kommuner i alle landets fylker har deltatt i Program for skolebibliotekutviklingª med fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen som faglig leder. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKonkurransekarusellen Hovedtillitsvalgt Jonny Christensen er fornøyd med at Os kommune har vunnet tilbake driften av en sykehjemsavdeling. I Oslo har ikke kommunen vunnet et anbud på fem år. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ62 Bjørg Hammervold (71) har jobbet i Kristiansund kommune siden hun var 20.  Seniorordningen med en fridag i uka, har vært avgjørende for at jeg har stått så lenge i jobb, sier hjelpepleieren. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇI full jobb som hjelpepleier ¸ˇ36 Atferdsvansker har ikke bare med barnet å gjøre. Barns atferd vil alltid variere ut fra hvor godt vi samhandler med dem, skriver fokusforfatteren  psykolog Ove Heradstveit. ¸ˇ¸ˇ¸ˇBarn med atferdsvansker ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 10/2013 ISSN 0809-926X Foto: Ole Morten Melgård Foto: Eivind Senneset Foto: Sidsel Valum Foto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonKIR