¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStatsbudsjettet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRETTFERDIGE FORDELING: Forbundsleder Jan Davidsen mener det er viktig å styrke kommuneøkonomien for å opprettholde velferdsgodene.  Et ansvarlig budsjett Fagforbundets leder Jan Davidsen mener at den rødgrønne regjeringen har lagt fram et budsjett som vil sikre lav arbeidsløshet og en rettferdig fordeling. Frykter de blåblå LO-leder Gerd Kristiansen frykter en allianse mellom de blåblå og Venstre i arbeidslivspolitikken. Hun peker på arbeidstidsbestemmelser og midlertidige ansettelser som stridstemaer. LO-lederen hadde håp om at KrF skulle bruke mer krefter på arbeidslivet under sonderingene, men de har bare satt sitt preg på er å sette tilbake likestillingsutviklingen ved å ville redusere pappakvoten i foreldrepermisjonsordningen, sier Kristiansen. Styrker barnevernet  Det ser ut som om barnevernet får et fortjent løft, sier en fornøyd Raymond Turøy i Fagforbundet. Her er noen av forslagene: 85 millioner øremerket kommunalt barnevern, bl.a. til 150 nye stillinger. 275 millioner øremerket statlig barnevern. 5,5 millioner kroner til opplæringsprogram for ulike faggrupper. 12,5 millioner til å styrke barnevernspedagogutdanningen. 15 millioner for å erstatte tilsynsførerordningen med et mer profesjonalisert og tydeligere tilsynsansvar.  Det er et ansvarlig budsjett som vil sikre fortsatt høy sysselsetting og rettferdig fordeling. Det bygger videre på den politikken som har gjort Norge til kanskje den mest stabile økonomien i verden, sier Jan Davidsen. Den rødgrønne regjeringen har i sitt siste statsbudsjett lagt opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet, den laveste prosentandelen siden 2005. Likevel er det en økning i kroner fordi fondet vokser fort. Totalt er budsjettet på 1114 milliarder kroner. Finansminister Sigbjørn Johnsen kaller sitt siste statsbudsjett for et budsjett for arbeid og velferd. Han sier regjeringen har prioritert kommunene, samferdsel og helse- og omsorgssektoren. Mer til kommunene Kommunene får i forslaget til statsbudsjett en reell vekst i inntektene på 7,7 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at helseforetakene får to milliarder kroner til å øke pasientbehandlingen. Samtidig forslår de å bevilge 101 millioner kroner, som Husbanken kan gi i investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser.  Dersom vi skal ha et helsevesen med høy kvalitet som sikrer hver enkelt rask og god behandling, må rammene økes, sier Davidsen. Satser på både vei og bane Samferdsel er et av områdene som blir prioritert i neste års budsjett. Bevilgningene til Nasjonal transportplan øker med 7,5 milliarder kroner, hvor 1,8 milliarder går til riksvei og 4,2 milliarder går til jernbane. Tiltak mot barnefattigdom Kampen mot barnefattigdom skal også styrkes. Den rødgrønne regjeringen vil bevilge 136 millioner kroner til tiltak mot dette.  Det er positivt at budsjettet tiltak mot barnefattigdom, for å styrke barnevernet og for å øke behandlingskapasiteten for pasienter med rus og psykiske lidelser, sier Jan Davidsen. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD ¸ˇ¸ˇFagbladet 10/2013 > 5 Illustrasjonsfoto: Kari-Sofie Jenssen Foto: Per Flakstad 334.042 var medlemmer i Fagforbundet 16. oktober. Det er 3415 flere enn på samme tid i fjor. Følg utviklingen i ditt fylke på http://bit.ly/UVyDEY. fbaargang2013 fbseksjonKIR