¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStatsbudsjettet ¸ˇ¸ˇ¸ˇKOMMUNEØKONOMI: Fagforbundet er fornøyd med at kommuneøkonomi, og dermed viktige velferdsoppgaver som utdanning og oppvekst, er prioritert i statsbudsjettet 2014. 7,7 milliarder kroner til kommunal velferd HVA ? MENER DU Hva tror du blir den største endringen i arbeidsmiljøloven fra regjeringen? Wenche Kvalvik, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet Flora  Jeg frykter mest at de åpner for flere midlertidige ansettelser. Det vil få store konsekvenser og skape usikkerhet for våre medlemmer. Einar Andersen, tillitsvalgt, Fagforbundet Aust-Agder:  Jeg er bekymret for arbeidsmiljøloven i det store og det hele. Men de har allerede lovet at de skal gjøre det mye lettere å ansette folk i midlertidige stillinger. Anette Wildenvey Michelet, togfører og tillitsvalgt i Oslo Sporveier:  At de åpner for lengre arbeidsdager og større fleksibilitet innenfor skift- og turnusordninger, det vil si mindre hviletid og lengre arbeidstid. Det er en stor trussel. ¸ˇKommunene og fylkeskommunene kan få en reell inntektsvekst på 7,7 milliarder kroner i 2014 Veksten i samlede inntekter er 1,2 milliarder kroner høyere enn den øvre grensa som ble varslet i Kommuneproposisjonen 2014. Fagforbundet er fornøyd med at kommuneøkonomi er prioritert i budsjettet.  Gjennom å satse på god vekst i kommuneøkonomien, styrkes kommunenes mulighet for å tilby gode velferdstjenester og faste og hele stillinger for de ansatte, sier forbundsleder Jan Davidsen. Av de samlede inntektene er 5,2 milliardene satt Heder og beklagelse  I dag beklager vi at mange i Osvald-gruppen ble mistenkeliggjort og underkjent, sa forsvarsminister Anne-Grete StrømErichsen da hun nylig hedret krigsveteranene (bildet). Også de to gjenlevende i Pelle-gruppa ble i høst hedret av forsvarsministeren. Fagforbundet har gitt støtte til både filmen om Pelle-gruppa og monumentet over Osvald-gruppa. Fra venstre: Lars Bottolfs, Norman Gullaksen, Karsten Hansen, Harry Sønsterød, August Rathke, Anne Marie Malmo, AnneGrete Strøm-Erichsen, Signe Raassum og Arvid Abrahamsen. av som frie midler. Dette er i tråd med anslaget i kommuneproposisjonen, og betyr ifølge KSdirektør Helge Eide business as usualª for kommuneøkonomien generelt.  De frie midlene tilsvarer omtrent kostnadene som følge av befolkningsvekst, økte pensjonskostnader og andre økte utgifter. Inntektsveksten gir mange kommuner mulighet til å fortsette slik de gjør i dag, sier Eide. KS-direktøren tviler på at den nye regjeringen vil redusere rammen for frie inntekter fordi det er svært krevende å kutte i et beløp som er gitt med utgangspunkt i kommuneproposisjonen. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 10/2013 > 7 Foto: Ylva Seiff Berge Illustrasjonsfoto: Heidi Steen fbaargang2013 fbseksjonKIR