¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTILBAKE I KOMMUNAL REGI: Kommunen vant anbudsrunden for drift av sykehjemmet på Luranetunet i Os. Fra venstre assistent Renate Haugland, beboer Else Sundvor og sykepleierstudent Michelle Olsen. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR