¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANNONSE Informasjon om LOfavør ¸ˇ¸ˇ¸ˇAdvokaten renset opp i nabokrangelen I fjor høst fikk Kjell Arne Elverum fra Biri en ubehagelig overraskelse. Drikkevannet i huset hans ble forgiftet av husdyrgjødsel og det tok flere uker å rense brønnen.  Brønnen vår ligger inntil et jorde, og bonden hadde spredd husdyrgjødsel uten å pløye det ned i jorden. Da det begynte å regne, rant det forgiftet vann ned i brønnen, forteller Kjell Arne. Han tok kontakt med naboen, men han nektet å ta ansvar. Heldigvis hadde Kjell Arne LOfavør Advokatforsikring. Advokaten i HELP Forsikring fant raskt frem til de riktige paragrafene og sendte naboen et brev om saken.  Vi måtte tømme brønnen hele ti ganger og rense den med klor. Det forurensete vannet hadde dessuten kommet inn i røropplegget i huset, så det måtte også renses grundig. To uker brukte vi på hele prosessen. Det var verken billig eller behagelig, forklarer Biri-mannen. Da naboen mottok brevet fra HELP Forsikring, ble det endelig fortgang i saken. Han innrømmet fortsatt ikke ansvar, men gikk med på å dekke kostnadene likevel.  Uten advokatforsikringen er det ikke sikkert jeg hadde fått løst saken i det hele tatt. Responsen jeg fikk fra advokaten i HELP var kjempebra. Forholdet til naboen er fremdeles litt kjølig, men det går seg nok til, sier Kjell Arne. Hva er advokatforsikring? Med advokatforsikring får du tilgang til spesialiserte advokater som kan besvare både enkle og kompliserte juridiske spørsmål innen privatlivets viktigste rettsområder. Ved konflikt får du advokathjelp hele veien gjennom rettssystemet. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien. Forsikringen leveres av HELP Forsikring. Du kan kjøpe LOfavør Advokatforsikring for 120, i måneden på lofavør.no Dette bruker vi advokatforsikringen til: * Statistikk utarbeidet etter ca. 18.000 saker for LO-medlemmer med avtale om Advokatforsikring. Diagrammet viser advokatbistand som er benyttet innen hvert område. facebook.com/lofavor.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRing Medlemsservice 815 32 600 tast 3 så 2 LOfavør Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavør.no @ post@lofavor.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR