¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFramtidas kulturpolitikk må ta utgangspunkt i det lokale kulturlivet.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Gode barnehager betyr mye Kvaliteten på barnehagen betyr mye for barnas senere skoleresultater, viser ny forskning. Samtidig viser det seg at tidlig barnehagestart og lange dager ikke har noen påviselig betydning. Side 28 ˇ€‹ Bedre skolebibliotek Skolebibliotek og grunnskoler i 105 kommuner har deltatt i et prosjekt der ett av målene er å gjøre bibliotekene til en del av kulturen på skolene. Side 32 ˇ€‹ Hjelp til barn med atferdsvansker FOKUS: For å hjelpe barn med atferdsvansker, må vi finne måter som forbedrer deres tanker om seg selv, deres tro på å kunne lykkes og deres ønske om å samarbeide med andre, skriver psykolog Ove Heradstveit. Side 36 Prioriterer unge hjelpetrengende Vennesla kommune prioriterer å hjelpe unge som er arbeidsløse og uten skoleplass. Camilla Osmundsen, Eirin Sørensen og Cecilie Limm Pedersen er tre av de fem ungdomsveilederne på Nav-kontoret. Side 30 Fagbladet 10/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Saara Ojanen fbaargang2013 fbseksjonKIR