¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇKristiansand vil selge kinoen Et flertall i bystyret i Kristiansand går inn for å selge 49 prosent av kinoen til en privat aktør. Aps gruppeleder, Mette Gundersen, argumenterte sterkt imot salg.  Vi har en av Norges mest veldrevene kinoer, og vi får utbytte av driften hvert år, sa hun.  Kinoen er en viktig kulturinstitusjon, nettopp derfor vil vi følge styrets forslag om å avhende 49 prosent av selskapet, slik at vi blir sittende med aksjemajoritet og kontroll, sa Høyres Hans Otto Lund ifølge Fædrelandsvennen. I Bergen ble 49 prosent av aksjene i kinoselskapet solgt til svenske SF i vår, og Oslo har solgt hele sin kinodrift til danske Egmont. PF Konferanse for ansatte i private barnehager I begynnelsen av desember arrangerer Fagforbundet en større konferanse for ansatte i private barnehager, og blant innlederne er Pellegrino Riccardi, foredragsholder med kultur og kommunikasjon som spesialfelt. Forhandlingsavdelingen i Fagforbundet vil informere om lover og avtaler i arbeidslivet. Førskolelærer Vigdis Eidsvåg skal snakke om hvordan de ansatte kan ta vare på seg selv og hverandre i en travel hverdag. Barnevernspedagog Bente Kåsa skal innlede om folkehelse i et barnehageperspektiv, mens Fagforbundets rådgiver Kristine Hansen vil gi deltakerne informasjon om livslang læring. PF ¸ˇVIKTIG: Kvaliteten på tilbudet i barnehagen betyr mye for barnas senere utvikling og skoleresultater, viser nyere forskning. God barnehage synes på skoleresultatene Jo bedre barnehagetilbud barna har hatt, desto bedre skoleresultater får de på både kort og lang sikt, ifølge nyere forskningsfunn i England og USA. Hvor tidlig barna begynner i barnehagen og hvor lange dager de har, ser ikke ut til å spille noen rolle for senere skoleresultater. Solide funn Videre viser forskningen at barnehager med høy kvalitet gir varig positiv effekt på barnas læringsevne. Og ikke bare det; i tillegg har barnehagekvaliteten også betydning på barnas sosiale atferd, språkutvikling og senere ferdigheter i matematikk. Dette er økonomisk lønnsomt. Bedre skoleprestasjoner, mindre spesialundervisning, høyere utdanning og bedre familieinntekt er noe av gevinsten som, ifølge forskerne, kan høstes av en barndom i en kvalitetsbarnehage.  Dette er svært solide funn basert på barnehageforskning som går utenpå det meste i både omfang og kvalitet, sier professor Arne Holte, assisterende direktør i Nasjonalt folkehelseinstitutt, til Dagsavisen. En norsk undersøkelse viser at barn som gikk i barnehagen på 1970-tallet jevnt over hadde mellom tre og fem prosent høyere lønn som 25-åringer enn jevnaldrende som ikke hadde gått i barnehage. Tre tiltak Ifølge barnehageforsker Henrik Daae Zachrisson ved Atferdssenteret i Oslo er det i første rekke tre forhold som bør endres for å få bedre kvalitetsinnhold i barnehagene.  Treåringene må få være i de minste barnegruppene til de fyller fire år. Loven må sette en maksimumsgrense for størrelse på barnegruppene uavhengig av voksentettheten, og Norge må som et minimum følge Unicefs råd om at minst halvparten av de ansatte i barnehagen skal ha førskolepedagogisk utdanning.  Dette vil være et betydelig kvalitetsløft for norske barnehager, sier Zachrisson til Dagsavisen. PF ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 10/2013 Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme fbaargang2013 fbseksjonKIR