¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDe unge får tettere oppfølging enn dem som er over 25. Aller først kartlegger veilederne bistandsbehovet til ungdommen, så fatter de et vedtak om hva slags tiltak som skal settes inn, og etter omtrent en måned tar veilederne og ungdommen et møte og ser om planen bør endres. Får ikke penger på dagen  Ungdommer som går tiltaksløse i over tre måneder, krever mye ressurser å få inn i skole og jobb igjen, viser statistikken. Og siden Nav-systemet ikke er noe blivende sted, prøver vi å fange disse ungdommene raskest mulig, sier Limm Pedersen. En sentral del av jobben handler om å motivere de unge til ikke å droppe ut av skolen, å fullføre utdanningen eller å ta et fagbrev.  Vi forklarer at det ikke er greit å ta seg et friår og komme til Nav for å få penger og en betalt bolig. Vi forteller at for å få hjelp, må de enten ta en praksisplass eller møte i ungdomsteamet og skaffe seg arbeidstrening. Eller de må fortsette utdanningen, sier Eirin Sørensen. Skuffet over resultatene Ungdomsteamet har fungert i litt over et år. Likevel har ikke antallet unge og hjelpetrengende gått ned. Tvert om, det har økt fra 150 i begynnelsen, til dagens 250 unge deltakere.  Da vi fikk se disse tallene, ble vi først litt skuffet. Selvsagt hadde vi ønsket at antallet hjelpetrengende unge ville synke. Men etter hvert har vi skjønt at dette følger normen, at nye tiltak fører til at uregistrerte personer dukker opp og ber om hjelp. Vi fanger rett og slett opp flere enn før, påpeker Limm Pedersen. Det skjer blant annet gjennom et tettere samarbeid med skolen og barnevernet. Fra i høst planlegger veilederne å gjennomføre ukentlige fellesmøter for ungdommene. Delvis handler disse om å vise at de blir stilt krav til, men først og fremst viser erfaringene fra andre steder at de unge har stort utbytte av å treffe andre, og de er gode til å utnytte hverandres kunnskaper. Fagbladet 10/2013 > 31 ¸ˇGir rusmisbrukere et bedre liv Nav i Vennesla gir praktisk bistand til unge rusmisbrukere. Hjelp til selvhjelp er tanken bak bistanden rusmis- brukerne får gjennom Rus- og boligoppfølging i Nav (Rubin). For noen er det et mål å klare å betale husleia og beholde boligen. Andre har aldri åpnet postkassa for å hente et brev. Atter andre trenger hjelp med gjeldssanering. For tida er det 18 ungdommer mel- lom 18 og 25 som får hjelp til å leve et mer verdig liv i Vennesla. ¸ˇJorunn Eivindson er en av fem rettledere som bistår de unge med nettbanken eller til fastlegen, tannlegen, Nav-kontoret og banken. Både unge som er i eller ute av behandling og aktive rusmisbrukere, får hjelp.  Jeg elsker jobben min. Vi bidrar til å gjøre folk selvhjulpne, og ingen dager er like, sier Jorunn Eivindson. ELSKER JOBBEN:  Vi bidrar til å gjøre folk selvhjulpne, sier miljøterapeut Jorunn Eivindson. Noen får hjelp flere ganger i uka, for eksempel med å handle, gjøre rent hjemme eller lage en ukeplan for å få struktur på hverdagen.  Hvis noen uteblir fra avtale etter avtale over uke og måneder, skriver vi dem ut, så får de heller søke seg inn igjen når de er mer motiverte. Det samme gjelder dem vi har hjulpet i mål, i tråd med vedtaket vårt, forteller Eivindson. fbaargang2013 fbseksjonKIR