¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNasjonalt løft for skolebibliotek 173 grunnskoler i 105 kommuner i alle landets fylker har deltatt i Program for skolebibliotekutviklingª. Nå skal Utdanningsdirektoratet evaluere prosjektene som skolene har gjennomført. Tekst: SIDSEL VALUM Foto: INGPER E. BERG WILHELMSEN, UIA rosjekt- og ressursskolene har lært av hverandre gjennom felles konferanser, og det har vært egne samlinger for skolebibliotekarer, rektorer og lærere. Skolene har jobbet for å innlemme bruk av skolebibliotekene i lokale læreplaner. Det har også vært lagt stor vekt på samarbeid mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.  Det har vært en veldig lærerik prosess. Vi har lært mye av arbeidet på skolene. Den største delen av arbeidet har foregått ute i skolene, sier Siri Ingvaldsen, som har vært faglig leder for programmet, men har nå begynt i ny jobb som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane.  Vil satsingen sette varige spor?  Det håper vi. Etter å ha gått igjennom grundige rapporter fra alle skoler og prosjekter, er det veldig tydelig at programmet har hatt betydning for den enkelte skole, sier Siri Ingvaldsen. Skal evalueres Skolene som har deltatt i programmet i perioden 2009 2013, har gjennomført til sammen 204 prosjekter over ett eller to år. Av dem har 38 skoler vært utpekt til såkalte ressursskoler, og fått midler til toårige prosjekter. Utdanningsdirektoratet er i ferd med å evaluere rapporter fra prosjektene, og skal legge fram en slutt- LESER INN: Elever ved Skjelnan skole har lest inn tekster på lydfiler. rapport innen 1. mars 2014. Direktoratet vil da trolig også komme med anbefalinger om programmet skal videreføres.  Først da vet vi hva som er resultatet og hva som har vært mest vellykket i Skolebibliotekprogrammet. Jeg tror at det har bidratt til en annen tenkning om skolebibliotekene på skolene som har deltatt. Det har vært et mål å gjøre dem til en del av kulturen på skolene. Vi har hatt et krav om at rektor skal være med som prosjektleder og at hele prosjektgruppa skal delta i obligatorisk etterutdanning, sier Ingvaldsen. Nytt bachelorstudium Universitetet i Agder har i prosjektperioden videreutviklet sitt utdanningstilbud for skolebibliotekarer med å tilby et nytt bachelorprogram. ¸ˇ32 > Fagbladet 10/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR