¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGUTTER LESER: Skjelnan skole i Tromsø satset på å hjelpe gutter til å bli flinkere til å lese. Ved en av ressursskolene, Skjelnan skole i Tromsø, har elevene gjennom et prosjekt finansiert av Program for skolebibliotekutvikling lest inn tekster på lydfiler, som deretter ble gjort tilgjengelig i trykket form. Lærerne registrerte at skolen i stadig større grad bruker digitale og nettbaserte ressurser i den daglige undervisningen, og diskuterte hvordan de kunne få elevene  særlig guttene  til å lese mer. Erfaringene fra et slikt prosjekt kan hjelpe andre til å utvikle gode lesestøttemodeller for bruk på egen skole, for å hjelpe de elevene som er gode lesere til å bli enda bedre, men også hjelpe de svake leserne, som får mulighet til å samlese med lydopptaket,ª er en av konklusjonene til skolebibliotekar Liv Inger Norum ved Skjelnan skole, ifølge rapporten fra ressursskolene. Eksempelet er bare ett av mange som har vært gjennomført ved de enkelte skolene. Mange prosjekter ¸ˇProgram for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder er en nasjonal satsing finansiert av Utdanningsdirektoratet som ble avsluttet med en konferanse i Kristiansand i juni der flere skoler presenterte sine prosjekter. LEDER: Siri Ingvaldsen har vært faglig leder for Programmet for skolebibliotek- utvikling. www.informasjonskompetanse.no Les mer på www.skolebibliotek.uia.no og Fagbladet 10/2013 > 33 fbaargang2013 fbseksjonKIR