¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇbarnet har hyppige raseriutbrudd, er det heller ikke sikkert at det er riktig tidspunkt for å kreve at det skal rydde på rommet. Mange av våre forventninger til barnet bør være åpne for forhandling, og i slike forhandlingssituasjoner må vi huske at vi er rollemodeller for barna og ungdommene. Går vi selv rett inn i en konflikt og viser aggressivitet, bør vi ikke bli forundret over at barnet også vil gjøre dette. Klarer vi som voksne derimot å beholde roen  selv når barnet ikke gjør det  blir dette viktig læring for barnet eller ungdommen. Det er velkjent kunnskap at vi skal snakke til barn og unge på en spesiell måte for å demme opp for atferdsvansker: Fem positive be- skjeder for hver negative. Det er lett å være enig i dette  i teorien. Samtidig kan det være særdeles vanskelig å gjennomføre i praksis. Er holdningen vår at barnet sjelden gjør noe som er verdt ros, ser vi ikke godt nok etter. Vi bør bli flinkere til å ta dem på fersken i å gjøre noe bra. Løsningen ligger i at de voksne må ha mindre perfeksjonistiske krav til barnet, og å rose de små glimtene av ønsket atferd. Det kan for eksempel være når barnet bare protesterer muntlig, men likevel i praksis gjør det du har bedt det om. Som en mor sa det:  Det er jo egentlig veldig bra at sønnen min bærer ut søpla. Han trenger jo ikke å gjøre det med glede! Mange barn lærer dårlig av å få negative konsekvenser og straff. å ta aktivt i bruk belønningssystemer er derfor å anbefale overfor de atferdsvanskelige barna. Og så er de ikke alltid vanskelige. Det viser seg igjen og igjen at de har evner til god samhandling, men at det er i møte med voksne de har en særlig god relasjon med at de viser denne evnen. Slike erfaringer er uvurderlige for barna  og en slik voksen kan være den store forskjellen for et slikt barn. Kort sagt: Det er i samhandlingen med barna at endring er mulig, og det viktigste å huske er å bygge barnets selvfølelse. Denne artikkelen baserer seg på foredrag av spesialpedagog og forfatter Lisbeth Iglum Rønhovde på et kurs for PP-tjenesten i Hordaland i april 2013. BYGG SELVFØLELSE: Mange barn lærer dårlig av å få negative konsekvenser og straff, ikke minst barn som har atferdsvansker. Fagbladet 10/2013 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR