¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIfølge Unicef må hvert sjette barn i verden  over hundre millioner  mellom 5 og 14 år arbeide for å holde seg i live. Mye av arbeidet er fysisk tungt og helseskadelig. AFGHANISTAN > Fagbladet 10/2013 > 47 fbaargang2013 fbseksjonKIR