¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFOTOREPORTASJE Det fins ingen tillit mer grenseløs enn barns. Og det fins ingen plikt viktigere enn å sørge for at deres rettigheter blir respektert, at de blir beskyttet og kan leve et liv uten frykt og nød, og at de kan vokse opp i fred.ª Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ48 > Fagbladet 10/2013 FILIPPINENE AFGHANISTAN Gjennom barnearbeid kan bedriftseiere og landeiere i fattige lavkostland skaffe seg større overskudd. Og slik kan forbrukere i velstandsland for en billig penge skaffe seg stadig flere varer de knapt trenger. Prisen betaler barna  som blir frarøvet hele barndommen sin. INDIA fbaargang2013 fbseksjonKIR