¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ28 De ansatte på Nav Grorud ber folk tenke seg om. Velferdstjenestene i Norge er gode, og de Nav-ansatte prøver å gjøre sitt beste. 20 Endelig bra nok  Jeg har savnet Norge, familien min, naturen og friskt vann, sier Emmy-vinner Deeyah Khan, som planlegger flere prosjekter i Norge  hjemlandet hun måtte flykte fra som 17-åring. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSer framover etter Nav-drapet 32 Sykehjemsetaten i Oslo ønsket å bedre norskkompetansen blant de ansatte. For noen av dem har språkopplæringen blitt et springbrett til videre utdanning. 8 TEMA: Tvinges til konkurranse 14 Tatjana gleder seg til sitt første landsmøte 18 Kvinner viser vei i Angola 20 PORTRETTET: Deeyah Khan 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Barnearbeid 46 Fagforening hentet badene tilbake 58 Veteran Hammervold FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Jobbglidning i helsevesenet 38 Seksjonslederen 50 Debatt 54 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Festival-Johnny 64 EN AV OSS: I sansehagen 30 Nytt lederstudium Et nytt studium er opprettet ved Høgskolen i Hedmark, spesialsydd for dem som ønsker å bli ledere i det offentlige. De får blant annet høre professor Bjarne Jensen (bildet) forelese. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKonkurransekarusellen Hovedtillitsvalgt Jonny Christensen er fornøyd med at Os kommune har vunnet tilbake driften av en sykehjemsavdeling. I Oslo har ikke kommunen vunnet et anbud på fem år. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGod kommunikasjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇ58 Bjørg Hammervold (71) har jobbet i Kristiansund kommune siden hun var 20.  Seniorordningen med en fridag i uka, har vært avgjørende for at jeg har stått så lenge i jobb, sier hjelpepleieren. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇI full jobb som hjelpepleier ¸ˇ36 FOKUS: Når antallet kontor- ansatte på sykehus synker, får leger og sykepleiere stadig flere administrative oppgaver som sekretærer og helsesekretærer har kompetanse til å utføre. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRett person på rett plass ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 10/2013 ISSN 0809-9286 Foto: Ole Morten Melgård Foto: Eivind Senneset Foto: Monica Schanche Foto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonKON