¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT ¸ˇ¸ˇDataangrep mot Fagforbundet I slutten av september ble Fagforbundets nettside utsatt for dataangrep. Angrepet var målrettet mot organisasjonen og ble oppfattet som alvorlig.  Det er skremmende at det er mulig å slå ut organisasjoners og bedrifters nettsider på denne måten, sier Elin Veimo i forbundsledelsen.  Oppfyller kriteriene for amnesti ¸ˇ¸ˇMer heltid i Finnmark Kommunene i Finnmark har flere heltidsstillinger i pleie og omsorg enn i landet ellers. En ny Faforapport peker på at de ansatte ønsker hele stillinger, og da må kommunene tilby dette for å rekruttere ansatte. I tillegg har kommunene prøvd ut ulike typer turnusordninger. Avtale om pensjonsjobbing Alderspensjonister som har jobbet i kommunene kan fortsette å jobbe samtidig som de tar ut pensjon. I henhold til avtalen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene kan alderspensjonister jobbe så mye de vil for 175 kroner i timen, pluss eventuelle tillegg for ubekvem arbeidstid. Regjeringen vil gi engangsamnesti til lengeværende asylbarn, men med forbehold. Yalda Bahadori (11) og familien i Tromsø oppfyller kravene, ifølge familiens advokat. Da Høyre og Frp inngikk samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, lå det en lovnad til de lengeværende asylbarna om engangsamnesti. Men det er mange som ikke vil få amnesti. I samarbeidsavtalen er det listet opp tre kriterier for å få bli. For det første må familien ha medvirket til å avklare sin identitet, for det andre må de komme fra et land som har returavtale med Norge, og dessuten må søknaden om asyl være registrert før returavtalen trådte i kraft. Håper regjeringen stanser utsendelse  Yalda og familien oppfyller disse kriteriene, fastslår familiens advokat Arild Humlen. Han håper regjeringen vil stanse utsendingen av familier som kan bli omfattet av engangsamnestiet.  Vi håper å få en midlertidig effektueringsstans. I mellomtida må vi planlegge en ny rettssak på vanlig måte. Dette er kun nedfelt i en samarbeidsavtale, og partiene har bare forpliktet seg overfor hverandre. Det må en lovprosess til, men den kan gå raskt, sier Humlen. Ny rettssak i november Tidligere i høst stevnet familien i Tromsø staten på nytt, etter at Høyesterett bestemte at de måtte ta saken tilbake til start. Rettssaken skal FORVENTNINGSFULLE: Yalda og pappa Abdul Djabar Bahadori håper at familien endelig kan slå seg til ro i Norge. etter planen gå 12. og 13. november i Oslo tingrett. Humlen sier til Fagbladet at det er en stor belastning for familien å planlegge sin tredje rettssak, og at de vil vurdere å utsette rettssaken hvis regjeringen stanser utsendingen av familiene som kan få engangsamnesti. Britt ås, leder av Fagforbundet i Troms og en av ildsjelene i familiens støttegruppe, er glad for at det ser ut til å løse seg for Yalda, men hun tør ikke juble for tidlig.  Det er skuffende at engangsamnestiet ikke vil gjelde for alle, men det blir en politisk kamp for at flest mulig skal få bli. Jeg er veldig glad på Yalda og familiens vegne, som oppfyller kriteriene. De har hatt en tøff tid. Likevel er vi nødt til å planlegge for en ny runde i rettssystemet, sier ås. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSITATER FRA NETT ¸ˇ¸ˇVant åges musikkpris Marja Siu, vokalist i gruppa Cultura Folk, er tildelt åge Aleksandersens musikkstipend for unge musikere i Nicaragua. Prispengene skal brukes til å finansiere gruppas første album og til nye instrumenter. Mangelen på god kulturpolitikk var en av grunnene til at vi ikke ble med videre. Trine Skei Grande om hvorfor Venstre ikke er i regjering. Man trenger ikke være Einstein for å skjønne at umiddelbar tilgang gjør at flere skudd avfyres. Johannes Knutsson, forsker ved Politihøgskolen, om politibevæpning. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD  Dette synes jeg er leit for DistriktsNorge. Knut Arild Hareide om det tydelige Frp-merket på distrikts- og landbrukspolitikken. ¸ˇ6 > Fagbladet 10/2013 Foto: Jan-Erik Østlie Foto: Ola Tømmerås fbaargang2013 fbseksjonKON