¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Anbudskarusellen gasjerte og trygge ansatte er nøkkelen til å få satt nye ideer ut i livet.  Mine ansatte har fagbrev alle sammen. De er stolt av jobben sin og er kommunens beste kanal for omdømmebygging og informasjon om renovasjon. De engasjerer seg og vil være med og påvirke tjenesten, sier Stølan. Hun ramser opp en topp moderne bilpark, oppgradert gjenbruksstasjon, tegnekonkurranse for barnehagebarn og en guide til kildesortering som også brukes i norskundervisningen for innvandrere som eksempler på at de tør å tenke annerledes om renovasjon i hennes distrikt. En tjeneste som er skåret ned til beinet for å være konkurransedyktig på pris, hadde ikke hatt råd eller tatt seg tid til barnehagebesøk eller andre kreative påfunn, mener Stølan.  Hvis jeg hadde satt renovasjonstjenesten ut på anbud og kun ansatt sjåfører på fireårskontrakter, tror jeg ikke de ville engasjert seg i disse tingene på den samme måten. Enhetslederen mener dette er like aktuelt for omsorgssektoren.  Ansvarsfølelsen for egne oppgaver er den samme enten du jobber innenfor omsorg eller renovasjon, mener Stølan. Konkurransens dilemma Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundets ledelse ser også dilemmaet ved å juble over å vinne Sjekkliste en anbudskonkurranse Fagforbundet er imot, men mener det er nødvendig å ha to tanker i hodet samtidig i den store krigen mot privatisering.  Fagforbundet må være så pragmatiske at når vedtaket om å konkurranseutsette er gjort, så jobber vi for å sikre arbeidstakerne best mulig, uavhengig av arbeidsgiver, sier han. Larsen innrømmer at ved å delta i konkurransen er kommunene med på effektivitetsjaget mot offentlige tjenester.  Det er klart konkurransepresset påvirker offentlig sektor på lengre sikt, og det skal vi være bevisst på, sier Larsen.  Men vi har ikke noe alternativ. Han mener oppgaven framover blir å tydeliggjøre enda bedre hva Fagforbundet mener velferdsstaten skal være.  Vi må slutte å bruke begreper som New Public Management og heller snakke om hva dette handler om, nemlig styringsfilosofier som er utarbeidet for masseproduksjon i næringslivet. Offentlig sektor er til for å levere tjenester til befolkningen og skal styres deretter, sier Odd Haldgeir Larsen. ¸ˇVARIERT ARBEID: Renovatør Atle Hovd løfter opp Hedda (6) slik at hun kan døpe avfallsbilen som prydes av hennes egen tegning. Bilen fikk navnet Blåklokkebilenª. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet har følgende tips til tillitsvalgte som står overfor trusselen om konkurranseutsetting: I kampen mot konkurranseutsetting: ˇ€ ‹ Sikre god kvalitet på de kommunale tjenestene. ˇ€ ‹ Diskuter og argumenter godt for videre kommunal drift, gjerne med bistand fra omstillingsenheten og kompetansesentrene. Driv lobbyvirksomhet mot kommunestyrerepresentantene i kommunen. ˇ€ ‹ Mobiliser blant medlemmene. Få fram konsekvensene av at private selskaper tar over kommunale tjenester, som dårligere pensjonsvilkår og sosial dumping. ˇ€ ‹ Vis til eksempler på private overtakelser som har ført til svekket kvalitet. ˇ€ ‹ Arranger folkemøter med politikere og fylkesorganisasjoner. ˇ€ ‹ Vurder politisk streik som virkemiddel. Hvis kampen mot konkurranseutsetting er tapt: ˇ€ ‹ Krev å få delta i arbeidsgrupper som utreder konkurranseutsettinga og i anskaffelsesgruppa som fatter beslutninger i anskaffelsesprosessen. ˇ€ ‹ Krev at den kommunale tjenesten får delta i konkurransen. ˇ€ ‹ Krev at det i anbudspapirene står at anbudet skal gjennomføres som en virksomhets- overtakelse for å sikre arbeidsplasser. ˇ€ ‹ Krev en pensjonsavtale som ligger så nær kommunal pensjon som mulig i anbudspapirene. å vise til en allerede eksisterende pensjonsavtale er ikke mulig på grunn av diskrimineringstolkninger. ˇ€ ‹ Krev valgrett for de ansatte, det vil si retten til å kunne velge å bli i kommunen hvis et privat firma vinner anbudet. Valgrett utløses ved vesentlig forringelse av arbeids- vilkårene hos ny arbeidsgiver. ˇ€ ‹ Krev at tilbydere må ha et hensiktsmessig antall med lærlinger i sitt tilbud. ¸ˇ12 > Fagbladet 10/2013 Foto: Rune Enlien fbaargang2013 fbseksjonKON