¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTatjanas debut Tatjana kom rett fra krigens redsler i Sarajevo da bruker mye tid og energi på Fagforbundet, er nettopp at Fagforbundets landsmøte ¸ˇVisste du at... " Fagforbundets landsmøte arrangeres fra 11. til 15. november, og består av 360 delegater, pluss landsstyrets 74 medlemmer. I henhold til vedtektene skal 280 velges fra fylkene og 80 fra seksjonene. " 59 prosent av delegatene er kvinner, mens 41 prosent er menn. " yngste delegat er Malin Frøyna på 23 år, mens eldste er Rolv Skirbekk på 77 år. " det er sendt inn 1166 forslag som skal behandles på landsmøtet. Dette gjelder både vedtekter, prinsipprogram, handlingsprogram og forslag om egen organisasjon. hun landet i Sandefjord i 1990. Tre år seinere fikk hun jobb i Sandefjord kommune og har vært der siden. At hun skulle organisere seg var en selvfølge:  Jeg kommer fra et land der fagbevegelsen står sterkt. Derfor var det naturlig for meg å være fagorganisert også når jeg kom til et nytt land, sier Tatjana som i mange år var menig medlem. Først da hun ble kvotert inn i styret i Fagforbundets Seksjon helse og sosial i Sandefjord for fire år siden, skjøt karrieren som tillitsvalgt fart. Nå er hun klar for sitt største oppdrag så langt: 11. november stiller hun på Fagforbundets landsmøte med kofferten full av forventninger og svirrende sommerfugler i magen. Kvotert inn For seks år siden vedtok Fagforbundet Sandefjord at seksjonsstyrene skulle utvides til seks personer, og at minst en av representantene skulle ha minoritetsbakgrunn. Det var med dette vedtaket i ryggen Tatjana kom inn i styret for Seksjon helse og sosial.  Hvordan var det å bli kvotert inn i styret fordi du var minoritetsspråklig  Det var ikke noe problem. Jeg vet at jeg er en ressurs for Fagforbundet, og ikke en belastning. Og jeg er opptatt av at styrene skal reflektere arbeidslivet.  Jeg har noe å bidra med både for organisasjonen som helhet, og for de som har minoritetsbakgrunn spesielt. Med min egen erfaring som ballast, kan jeg lettere sette meg inn i andre minoritetsspråkliges situasjon. Inkluderende Etter to år i styret, ble Tatjana valgt til nestleder for SHS Sandefjord, og siden mars i år har hun vært seksjonsleder i fylkesstyret. En viktig grunn til at hun er engasjert og hun opplever organisasjonen som inkluderende:  Inkludering i arbeidslivet blir minst like viktig framover. Vi vil få flere og flere kolleger med en annen bakgrunn enn norsk. Selv om erfaringene fra Sandefjord viser at kvotering fungerer i praksis, er det foreløpig ingen andre foreninger i Fagforbundet som har valgt å gjøre det samme. Ny arena Som seksjonsleder er Tatjana i dag delvis frikjøpt fra jobben som hjelpepleier. I stedet er møter, kurs og seminarer blitt en viktig del av hverdagen. Men Fagforbundets landsmøte er en stor og ukjent arena.  Jeg gleder meg veldig, men samtidig så gruer jeg meg også litt. Jeg vet ikke helt hva jeg går til. Det er mye å lære, men jeg håper at jeg også kan bidra, sier hun. En dokumentbunke på opp mot 500 sider ligger og venter, og mye er nytt stoff.  Det som handler om min seksjon, er jeg god på, men det er omfattende dokumenter som skal behandles på landsmøtet. Frykter ikke talerstolen På landsmøtet representerer Tatjana Seksjon helse og sosial, og ikke Vestfold fylke. En distinksjon som kan være utfordrende når det kommer til stykket, mener hun:  Jeg syns prosesser der man starter med ulike utgangspunkt og jobber seg fram til enighet, er spennende. Men det vi er enige om i Vestfold, er ikke nødvendigvis det samme som seksjonen vil gå inn for.  Tror du at du kommer til å gå på talerstolen på landsmøtet? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Jeg tror ikke det, men hvis det spisser seg til, og det er saker som er viktige for min gruppe, er jeg ikke redd for å gå på talerstolen. Må jeg, så gjør jeg det. > Fagbladet 10/2013 > 15 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKON