¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇSmå byggesaker skal bli digitale Direktoratet for byggkvalitet ønsker at byggesaker uten ansvarsrett, det vil si garasjer og uthus opptil 70 kvadratmeter, skal digitaliseres. Nå har direktoratet kåret sel- skapene Evry, Nord- ens største it-konsern, og Norkart til vinnere om en nettløsning. Det er både tid og penger å spare på nettløsninger som gjør at aktørene i byggesektoren kommuniserer digitalt seg imellom og med offentlige myndigheter. Første skritt blir sannsynligvis pilotprosjekter i utvalgte kommuner. VV De som trenger mest, får minst Kommunale ansatte med lavest kompetanse får minst tilbud om etterutdanning. Det viser en Faforapport som ble lagt fram på Fagforbundets landskonferanse i september. På oppdrag fra Fagforbundet har Fafo undersøkt læring og kompetanseutvikling innenfor pleie og omsorg, barnehage, kontor og vaktmester. Rapporten viser at det fortsatt er store forskjeller i hvor mye opplæring de ulike yrkesgruppene får. OT ¸ˇ¸ˇEtter Navtragedien Etter drapet på en kvinnelig ansatt på sosialkontoret på Nav Grorud, ønsker de ansatte der at vi løfter blikket og får et mer balansert bilde av tjenesten.  Vi strekker oss langt for å få ting til å gå bra for brukerne våre. Mine kolleger har stor yrkesstolthet og byr av seg selv i arbeidet. Det tror jeg er et tegn på at folk trives, selv om staben selvfølgelig er sterkt preget av at vi mistet en kollega, sier Roar Wangberg, prosjektleder for arbeidsrettet rehabilitering på Nav Grorud. Sammen med distriktspsykiatrien (DPS) hjelper han folk med tunge psykiske lidelser inn i arbeidslivet. De fleste er fornøyde  Syke mennesker blir enda sykere når de ikke har kontakt med samfunnet rundt seg. For mange er Nav-ansatte deres eneste nettverk. Jobben vår er å koble dem på samfunnet igjen, slik at de kan bli friskere, sier Wangberg. Ifølge ham hører misfornøyde brukere til unntakene.  Jobben min er spesielt takknemlig fordi jeg jobber med å gi folk et koordinert helse- og velferdstiltak som de ikke har fått før, sier han. SER FRAMOVER: Roar Wangberg, prosjektleder for arbeidsrettet rehabilitering på Nav Grorud. Idealisme Wangberg syns jobben er meningsfull.  Alle må høre til et fellesskap, og den letteste måten å komme inn i et fellesskap på, er i jobben. Arbeid er porten til god psykisk helse og til integrering i samfunnet, mener han. Wangberg håper at kommunalt sosialt arbeid ikke bare opprettholder, men helst øker det idealistiske engasjementet framover.  Jeg håper vi får anledning til å trappe opp arbeidet med psykisk syke og tunge rusmisbrukere og jobbe mer med integrering og språkopplæring i framtida, sier Wangberg. Han ønsker seg kommunale ledere rundt i landet som er modige nok til å fronte dette arbeidet. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇNAV-DRAPET En kvinnelig ansatt ved Nav Grorud i Oslo ble drept 8. august i år. Den drepte var hovedtillitsvalgt for Nav-ansatte i Fagforbundet Mannen som knivstakk den Nav-ansatte, er tidligere dømt for trusler og andre kriminelle handlinger. Han har vært til psykisk behandling i flere år. De siste årene har det vært en kraftig økning i vold og trusler mot Nav-ansatte. Tall til og med 3. juni i år viser 598 registrerte saker på landsbasis, en økning fra 460 på samme tid i fjor. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 10/2013 colourbox.com colourbox.com Foto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonKON