¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKampvotering om ledervervet i seksjonen Britt Silseth er valgt som ny leder for Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Som leder for de kontoransatte får hun automatisk plass i forbundets ledelse. Det ble et dramatisk ledervalg under landskonferansen til Seksjon kontor og administrasjon. Silseth vant med 52 stemmer mot Venke Anny Nes, som fikk 51 stemmer. Trosset valgkomite De fem medlemmene i valgkomiteen hadde innstilt Nes som ny leder. Valgkomiteleder og avtroppende seksjonsleder, Gerd Eva Volden, begrunnet innstillingen av Nes med lang fartstid i forbundet og høy kompetanse. Stor arbeidskapasitet Britt Silseth (61) har bakgrunn som helsesekretær og er seksjonsleder for Fagforbundet i Møre og Romsdal. Hun har ledet og vært frikjøpt til den sentrale vervegruppa for sykehusene. I tillegg NYVALGT OG GLAD: Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier påtroppende seksjonsleder Britt Silseth. ¸ˇleder hun faggruppa for kontoransatte. Silseth regnes for å være flink til å få med seg andre og for å ha stor arbeidskapasitet. Enstemmig nestledervalg Trond Finstad (42) ble valgt som nestleder. Han har bakgrunn som leder for Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA) i Østfold og er ansatt hos kemneren i Moss. Følgende fem ble valgt inn i seksjonsstyret som styremedlemmer: Ørjan Myrmel (44) leder SKA i Bergen kommune og er leder av LO i Bergen. Mette Johanne Asmyhr leder SKA i Buskerud fylkeskommune, er sosionom og Nav-ansatt. Else Annie Hansen (59) leder SKA i Nordland fylkeskommune og er revisor. Jorunn Tisjø (40), leder for SKA i Telemark er kontoransatt på videregående skole. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇDen nye lederens fem viktigste oppgaver Den nyvalgte lederen for Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon (SKA), Britt Silseth, har listet opp fem sentrale utfordringer for seksjonens arbeid framover: 1. Vi må ivareta det yrkesrettede tilbudet til det brede spekteret av yrker i SKA. Ut fra sammensetningen av det nye styret, tror jeg vi har gode muligheter for å lykkes. 2. Vi må prioritere kontakten med fylkene, slik at de får gjort en god jobb. Vi må se behovene til medlemmene, selv om vi sitter sentralt. Uten grasrot, ingen åker og eng. 3. Det yrkesfaglige tilbudet må utvikles og bli best mulig. De profesjonsrettede forbundene er ofte gode til dette, noe som er attraktivt for enkeltyrker. Gode faglige tilbud er nødvendig for at SKA skal vokse. 4. Vi må rette oss mot mangfoldet av yrkesfagarbeidere og faglærte, ikke bare akademikerne. I praksis skal vi fortsette det gode arbeidet mot høyskoler, men vi skal også prioritere satsingen på realkompetansevurderinger. Det bør i større grad tas hensyn til realkompetanse ved ansettelser og lønnsoppgjør. De som går på videregående skole, bør få tilbud om videregående utdanning på fagskolenivå. Og fagskolepoengene bør telle i forhold til lønnsuttelling. 5. Sykehusene er en kjempeutfordring for oss. Vi må jobbe for at kompetansen til de ansatte blir verdsatt. For eksempel blir sekretærenes utdanning ofte undervurdert, og det samme gjelder realkunnskapen deres. Arbeidsoppgaver bør fordeles riktig i forhold til kompetansen, slik at rett person brukes på rett plass. Det gjelder ikke minst sekretærene. VV Fagbladet 10/2013 > 29 Foto: Kjell Olufsen fbaargang2013 fbseksjonKON