¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Setter i gang ny Syria-stafett ¸ˇ¸ˇ Får aldri fast jobb Regjeringen ønsker å endre arbeidsmiljøloven slik at det blir lettere å ansette folk i midlertidige stillinger.  Inngangen til arbeidslivet blir lettere, men det vil også bli lettere å falle ut. De som i utgangspunktet stiller svakt på arbeidsmarkedet, er mest utsatt, og de vil lett kunne bli et B-lag som ikke får fast jobb, advarer Stein Reegård, leder i LOs samfunnspolitiske avdeling. ¸ˇMed 200.000 kroner i startpotten sendte Fagforbundets landsmøte av gårde stafettpinnen til en ny Syria-innsamling. Fylkeskretser, foreninger og medlemmer ble oppfordret til å delta i Norsk Folkehjelps innsamling for syriske flyktninger. Landsmøtet vedtok også en uttalelse der de særlig fordømmer de målrettede angrepene fra flere parter i krigen på helsearbeidere og infrastruktur, angrep som har ført til at sivile dør. Fagforbundet fordømmer bruken av kjemiske våpen. Verdenssamfunnet må anvende et like sterkt press for å stanse angrepene på helsevesenet, og for å sikre at humanitær hjelp kommer fram, som det gjorde for å stanse bruken av kjemiske våpen, heter det i uttalelsen. Det som begynte som en folkelig protest mot regimet, har utviklet seg til en borgerkrig med aktører fra hele regionen.  Millioner av mennesker lever i et helvete, sa Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. Over to millioner mennesker har INNSAMLING: Fagforbundet har startet en Syria-stafett til støtte for de mange millioner syriske flyktninger. flyktet til naboland som Libanon og Tyrkia. I tillegg er over seks millioner på flukt innad i Syria. NBM ¸ˇ¸ˇ¸ˇOmtanke, solidaritet og samhold Først og fremst  tusen takk for tilliten. Jeg går til ledervervet med stor ydmykhet og respekt. Jan Davidsen har ledet Fagforbundet i ti år med stor vekst og med stor innflytelse i norsk politikk. Et samla landsmøte takket på vegne av medlemmene Jan for den enorme innsatsen han har gjort for forbundet  både som tidligere leder i Norsk Kommuneforbund og i Fagforbundet. Han er en bauta i fagbevegelsen og norsk politikk, og vi er heldige vi som har fått lære av ham. Kanskje kommentatoren i Bergens Tidende, i hans egen by, har oppsummert det han bør huskes for, aller best? Bergens Tidende skriver at Jan Davidsen har brukt makten for de svakeste arbeidstakerne som avisa kaller velferdsstatens fotsoldater. Kommentatoren skriver videre: I Davidsen har de som står bakerst i køen i arbeidslivet, hatt en mektig og uredd leder som vil løfte dem fram. Det bør vi som samfunn være glade for.ª Jeg vil legge til at dette har bidratt til små forskjeller, noe som er bra for alle. Fagforbundets grunnmur er sterk og ligger fast. Det vi gjorde for ti år siden da vi etablerte Fagforbundet, var et klokt grep. Sammen med resten av orga- nisasjonen skal den nyvalgte ledelsen ta forbundet videre i et farvann som vil by på store utfordringer. Mette Nord, forbundsleder Den nye regjeringa vil kreve mye av oss alle. Det er våre medlemmer, velferdsstatens arbeidstakere, som vil merke den mørkeblå politikken best. Innbyggerne som har behov for, og stoler på fellesskapets løsninger og sikkerhetsnett, blir taperne. Allerede etter noen få uker ser vi omrisset av de nye løsningene til Høyre- og Frp-regjeringa. Vi får større ulikheter med skattelette til de rike, og tilbakeslag for likestilling ved redusert fedrekvote og økning i kontantstøtten. I tillegg svekkes arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser og regulert arbeidstid. Det er nok å gripe fatt i. Fagforbundets styrke er medlemmene og de tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. Med omtanke, solidaritet og samhold skal vi sammen sikre arbeidstakerne det arbeidslivet og samfunnet de fortjener. Jeg ser fram til å lede dette arbeidet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ4 > Fagbladet 11/2013 Foto: Scanpix fbaargang2013 fbseksjonHEL