¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTILBAKESKRITT:  Regjeringens budsjett forslag er et tilbakeskritt for både arbeidsfolk, arbeidsløse og likestillingskampen, mener Jan Davidsen og Mette Nord. Skuffet over budsjettforliket Hva var den viktigste saken for deg på landsmøtet? Merethe K. Hoel, Seksjon helse og sosial, Arendal  Videreføring av godt fagforeningsarbeid inn i organisasjonen og yrkesstolthet. At de yrkesfaglige innenfor Seksjon helse og sosial har fått markert seg de neste fire årene. Helen Tangen, Seksjon kontor og administrasjon, Oslo  Hele stillinger for kvinner og lik lønn for likt arbeid, og rett og mulighet for videre- og etterutdanning, uansett hva du har i bunn. Per Johan Grønlie, Seksjon kontor og administrasjon, Østre-Toten  å være med på å bygge opp solidaritets- og fagforeningsarbeid er viktig for meg. Dessuten er jeg opptatt av at realkompetanse settes større pris på. ¸ˇFagforbundet er skuffet over blant annet velferds- og familiepolitikken til den nye regjeringen.  KrF og Venstre gikk god for et regjeringsskifte uten å stille krav. De er bundet på hender og føtter, og nå betaler de prisen, mener Fagforbundets nye leder, Mette Nord. Hun trekker fram familie- og velferdspolitikken og miljøpolitikken som områder forbundet er skuffet over.  Regjeringens økning av kontantstøtten er et tilbakeskritt i likestillingskampen og kan slå uheldig ut i integreringsarbeidet. De kutter 340 millioner kroner til barnehagene fordi de øker kontantstøtten. Det er galt å subsidiere kvinner for å bli hjemme, vi trenger dem i arbeidslivet. Økt kontantstøtte bidrar til at de barna som har størst behov for å gå i barnehagene, ikke går der, sier Mette Nord. Kritisk til arbeidslivspolitikken Fagforbundet mener arbeidsmiljøpolitikken til regjeringen går i feil retning.  En satsing på enmannsforetak der den enkelte står uten vern av arbeidsmiljøloven, lønns- og pensjonsrettigheter, er usosial. Det kan innebære en betydelig risiko for at kommunene ikke greier å levere tjenestene fordi folk ikke er ansatt og kan velge å si nei til oppgavene, sier Nord. De rikeste får mest Mette Nord mener at høyinntektsgruppene blir vinnerne, og frykter at lavere skatter vil ramme velferdstjenestene. Hun peker blant annet på at regjeringen ikke vil redusere foreldrebetalingen i barnehager, ikke vil ha to barnehageopptak i året og går bort fra den rødgrønne regjeringens utvidelse av studiestøtten til å gjelde 11 måneder. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFørste innvandrer i forbundsstyret ¸ˇEddie Whyte vokste opp i et konfliktfylt Belfast i Nord-Irland. Nå er han valgt som den første innvandreren i forbundsstyret. Han har vært tillitsvalgt i 20 år, og har hatt en klar og tydelig stemme og et brennende hjerte for de svake. Han var med på å starte Fagforbundets nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. På landsmøtet fikk Eddie Whyte flertall for forslaget om en moderat kvotering av personer med minoritetsbakgrunn til verv i Fagforbundet. SAG ¸ˇFagbladet 11/2013 > 7 Foto: Simen Aker Grimsrud Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonHEL