¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLANDSMØTET 2013 Fire nye i toppledelsen Den politiske ledelsen i Fagforbundet fikk en omfattende utskiftning på landsmøtet. I tillegg til Jan Davidsen som hadde sagt nei til gjenvalg, trakk også nestleder Geir Mosti og seksjonslederne Kjellfrid T. Blakstad og Gerd Eva Volden seg. Nye i toppledelsen er nestleder Sissel M. Skoghaug fra Troms, Roger Heimli fra Hordaland og seksjonslederne Raymond Turøy (helse og sosial) og Britt Silseth (kontor og administrasjon). Hovedkasserer Elin Veimo og AU-medlem Jan Helge Gulbrandsen ble gjenvalgt. Odd Haldgeir Larsen avanserte til nestleder. Fra før er seksjonslederne Stein Guldbrandsen (samferdsel og teknisk) og Mette Henriksen Aas (kirke, kultur og oppvekst) valgt av sine seksjoner. Rødstrømper til abortkamp ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMed Sara Bell i front stilte mange delegater i røde strømper på landsmøtets første dag. De vil slå tilbake regjeringens forsøk på å innskrenke retten til fri abort.  De røde strømpene er en protest mot sittende regjering, sier Sara Bell, leder i Fagforbundet Bergen, og initiativtaker til rødstrømpeaksjonen. Etter snart 40 år med selvbestemt abort, har norske kvinner blitt kastet ut i ny abortkamp. Regjeringsforliket mellom Høyre, Frp og KrF innebærer at fastleger som av moralske eller religiøse grunner er mot abort, skal kunne reservere seg mot å veilede kvinner i abortspørsmål.  Dette handler ikke om enkeltlegers samvittighet. Dette er ultrakonservative krefter fra et lite, kristent miljø som krever makt over kvinners valg, sier Sara Bell.  Hvis store grupper av fastleger vil ha ned antallet aborter, må de jobbe med prevensjonsforebygging. Reservasjonsrett vil ramme de mest sårbare kvinnene  kvinner som sliter med rus, KAMPKLARE: Mange delegater stilte i røde strømper for å markere motstand mot legers reservasjonsrett i abortsaken. som er lettere psykisk utviklingshemmet, eller usikre kvinner som stoler på at leger tar imot og veileder dem på beste måte.  Det er en ufattelig provokasjon, og jeg oppfordrer til å beholde rødstrømpene på og bruke dem så lenge Solberg-regjeringen sitter ved makta, sier Sara Bell. SH. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFår støtte fra Fagforbundet ¸ˇ10 > Fagbladet 11/2013 Tatt på senga i seks måneder, det høres jo greit ut, det.ª Nyvalgt nestleder Odd-Haldgeir Larsen i debatten om egen organisasjon. Det er lettere i livet når man er enig med Fagfor- bundet.ª Ap-leder Jens Stoltenberg De som er enige i det vi nå er blitt enige om, forholder seg i ro.ª Line Tollefsen fra dirigentbordet om voteringen over handlingsprogrammet. Foto: Sidsel Hjelme Jeg kommer fra et mannsdominert yrke, jeg er aldri blitt tilbudt del- tidsjobb.ª Tidligere forbundsleder Jan Davidsen Kompetente og trygge arbeidstakere er et viktig våpen mot privatisering av offentlige tjenester.ª Trond Finstad, Seksjon kontor og administrasjon fbaargang2013 fbseksjonHEL