¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVANT etter ¸ˇEtter sju rettssaker, har hjelpepleier Dagny Gjøse fått yrkesskadeerstatning.  Jeg tror nesten ikke at det er sant, sier hun, sliten, men lykkelig på vei hjem etter nattvakt. Tekst: TITTI BRUN Foto: JAN-INGE HAGA ¸ˇGjøses seier er viktig for alle som jobber i helse og omsorg. Men veien har vært lang og hard. I rettssak etter rettssak har hun måttet forklare seg om det sekundet da jobben ødela helsa. Utallige ganger har hun ønsket å gi opp.  Er du ikke organisert, har du ikke nubbsjanse til å gå til rettssak, verken økonomisk eller ork til å stå i det psykisk. Uten støtten fra Fagforbundets advokat, de tillitsvalgte og kolleger, hadde jeg ikke orket. Alle som har vært i en rettssak, vet at det tar enormt med energi. Det trøstet litt da en av dommerne sa at han en gang hadde vært vitne i en sak, og han opplevde selv det som en stor belastning, sier Gjøse med et smil. åtte års mareritt er endelig over.  Det er så fantastisk. Nå kan jeg endelig få ro, sier hun. Farlig nattvakt Gjøse hadde vært skadefri i 25 år da ett fatalt løft av en 130 kilos pasient, på en ekstra stresset nattvakt, gjorde henne ufør. Det var i 2005. Siden har Fagforbundets advokat og tillitsvalgte fulgt henne gjennom sju rettssaker, til det endelig ble et rettsforlik i oktober. Gjøse får 83 prosent av erstatningskravet. Motparten må dessuten betale saksomkostningene. Saken vil være viktig også for andre som søker arbeidsskadeerstatning.  Det er helt galt at helsearbeidere ikke skal få erstatning på samme måte som i mannsyrker. Det går ikke an å si at alt er normalarbeidsdag. Plutselig er vi i situasjoner, der vi ikke rekker å tenke  vi må bare handle og hjelpe. Vi kan ikke la en pasient som faller, bli 14 > Fagbladet 11/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL