¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDette er saken I et rettsforlik i Borgarting lagmannsrett har hjelpepleier Dagny Gjøse fått yrkesskadeerstatning av Gjensidige, som tilsvarer 83 prosent av det opprinnelige kravet. Forsikringsselskapet skal også betale alle saksomkostninger. Gjøse fikk en alvorlig arbeidsskade på en nattvakt i 2005. Saken måtte sju runder i retten før en enstemmig dom i tingretten i fjor ga medhold i at hun hadde rett til yrkesskadeerstatning. Tingrettsdommen er banebrytende fordi den er den første der det åpnes for at en helsearbeider får erstatning, den setter grenser for hva som er normalt arbeid for helse- og omsorgsyrkene. Dommen sa at løft av mennesker er forskjellig fra gang til gang. Dessuten kunne ikke Gjøse velge bort arbeidsoppgaven. Hun måtte løfte den 130 kilos store pasienten på naboavdelingen. Hun måtte også løpe da alarmen ble utløst av en nyoperert, dement pasient. Hun var nemlig alene nattvakt på sin avdeling. Denne natta var så spesiell at retten ikke frikjenner arbeidsgiver for erstatningsansvar. Gjensidige anket denne dommen, men har nå snudd og inngått et rettforlik. åtte år ¸ˇEr du ikke organisert, har du ikke nubb- sjanse til å gå til rettssak, verken økonomisk eller ork til å stå i det psykisk.ª Hjelpepleier DAGNY GJØSE liggende. Vi tar tak og løfter. Da kan ulykker skje, enten du er helsearbeider eller tømrer. Selvfølgelig er dette en arbeidsskade, sier Gjøse. Endret bemanning Kolleger og ledere på Rovik bo- og alderssenter i Sandnes er fornøyd med at Dagny Gjøse har fått gjennomslag. Avdelingssykepleier Jadwiga Rojewski ser at saken kan få betydning for mange som kommer ut for en ulykke. På Rovik er bemanningen på natt endret, og det er skaffet flere hjelpemidler.  For å forebygge både ulykker og belastningsskader, er det viktig at også de unge benytter gode løfteteknikker og hjelpemidler, påpeker Jadwiga Rojewski. Ny lov om arbeidsskader Fagforbundet har i årevis arbeidet aktivt for at typiske skader i forbindelse med tunge løft og belastningslidelser skal regnes som yrkesskader. Nesten 90 prosent av alle yrkesskadeerstatninger utbetales til menn, fordi lovverket bygger på menns skade- og sykdomshistorie fra industrien. Kvinner i omsorgsyrker er ekskludert. I forslaget til den nye loven om arbeidsskader påpeker Arbeidsdepartementet denne diskrimineringen av skader på typiske kvinnearbeidsplasser. Likevel er ikke belastningslidelser foreslått inn på lista over yrkesskader. Den forrige regjeringen startet behandlingen av Arbeidsdepartementets forslag til den nye loven om arbeidsskader. Nå er det opp til den nye regjeringen om lovforslaget skal likestille skader på typiske kvinnearbeidsplasser med skader i tradisjonelle mannsyrker. STØTTE: Dagnys sak har ført til økt bemanning og flere hjelpemidler, sier avdelingssykepleier Jadwiga Rojewski. ¸ˇFagbladet 11/2013 > 15 fbaargang2013 fbseksjonHEL